Tillbaka

Vänner – Vi har ett resultat för 2021
och en första prognos för 2022!

Bokslutet för 2021 är nu signerat och klart. Vi vill alltid att våra medarbetare först ska få ta del av resultatet för 2021 innan vi går ut med det mer publikt. Den 8 mars presenterade vi för koncernens alla medarbetare därför resultatet för modern Byggmästar´n i Skåne AB och byggdottern Rehn Bygger AB. Då presenterade vi inte bara våra ekonomiska resultat utan våra resultat i övrigt också, inom KMA och personalområdet.

2021 var ett händelserikt år, fullt med utmaningar. Vi hade en fortsatt pandemi som faktiskt förvärrades 2021 mot 2020 för vår del. Materialpriserna steg kraftigt och materialleveranserna fick vi aktivt arbeta med, då leveranstiderna blev allt längre. Mitt i sommaren dök cementkrisen upp, som ytterligare skapade utmaningar för oss. Även om inte cementbristen uppstod där på senhösten så krävdes det en hel del insatser för att säkra upp vår produktion. Tack vare regeringens beslut om förlängt tillstånd för Cementa räddades situationen upp åtminstone tillfälligt. Trots alla utmaningar lyckades vi ändå leverera.

Koncernen Byggmästar´n i Skåne landade på en omsättning på 1,346 miljarder kronor med en vinstmarginal på 8 %. Det är koncernens bästa resultat någonsin! I koncernens resultat är det särskilt värt att notera att en starkt bidragande orsak till årets resultat är intressentbolaget Skånemark Exploatering AB. Vi är enormt stolta över vårt resultat för 2021.

Även modern Byggmästar´n i Skåne levererade bra, med en omsättning på 1,2 miljarder kronor med en vinstmarginal på drygt 5 %. Budgetmässigt stämmer volymen klockrent medan marginalen dubblerades mot förväntan! Detta berodde bland annat på att vi hämtade hem projekt som vi tidigare hade reserverat oss något i. Vi är mycket nöjda med resultatet för vår byggverksamhet.

 

Även Rehn Bygger levererade. Rehn Bygger ökade sin omsättning och landade på 117 miljoner kronor med en rörelsemarginal på 2 %, vilket också är en förbättring för dem och en tydlig signal om positiv utveckling. Koncernen har även några fastighetsbolag under sig med projektutveckling.

Under början på 2022 hade vi en extrem påverkan från Covid-19, men det lugnade sig en bit in i februari. Då ökar hotbilden i Europa och det fruktansvärda inträffar, det vi aldrig mer ville uppleva, ett krig. Förutom att kriget i Ukraina är fruktansvärt för de drabbade människorna, vilket är viktigast att lyfta, kommer det också att påverka oss under 2022 på ett sätt vi ännu inte vet. Vi har dock redan stött på utmaningar i form av leveransproblem och ytterligare rejäla prisökningar på material, drivmedel och energi, men vi kommer ju längre tiden går, få uppleva ytterligare negativa konsekvenser på olika sätt, misstänker vi. Kvar ligger dessutom osäkerheten kring cementförsörjningen och råvaruförsörjningen rent generellt men även energiförsörjningen. Med oss in i 2022 har vi en orderstock på 1 miljard kronor och vi budgeterade omsättningen till 1,5 miljard kronor för koncernen med en rörelsemarginal på 3 %. Denna budget togs fram i december 2021 och kan utmanas av kriget som pågår.

Vi såg med glädje fram emot 2022, året då pandemin skulle ebba ut och vi skulle få ett mer “normalt” år. Istället får vi uppleva att Ukraina, ett land i Europa, hamnar i en fruktansvärd situation med ett Ryssland som invaderar dem och startar ett krig. Det vi som företag vill åstadkomma och satsa på under 2022 blir väldigt smått och futtigt i detta perspektiv. Det är ändå viktigt att vi fortsätter så normalt det bara går, så att världen ändå rullar på och mår så bra det går, så vi alla globalt kan stötta så gott det går. Vi hoppas att kriget får ett snabbt slut och att det mänskliga lidandet omedelbart upphör.

I början på april gjorde vi vår första prognos för helåret 2022 på företagsnivå för Byggmästar´n i Skåne. Den visar dessvärre på det vi anade, nämligen att kriget påverkar oss på ett mycket negativt sätt. Vår marginal mot budget har halverats, medan omsättningen än så länge ligger hyfsat stabil, även om vi kunde ana en viss minskad volym också. Vår bedömning är att vi fortsatt landar på runt 1,5 miljarder kronor men med en rörelsemarginal på 1,5 %.

Sedan kriget bröt ut har vi idag intensiva insatser i vår inköpsprocess, med möten på företagsnivå varje vecka. Vi jobbar otroligt aktivt för att både säkerställa leveranser, kostnader och intäkter.

Vi ser det som absolut nödvändigt att hantera kriget med de sanktioner som idag finns, och kanske ännu fler ändå, och vi kan leva med dess konsekvenser. Kriget måste få ett slut så fort det bara går, och om sanktionerna är viktiga i det syftet så får det vara så.

Det vi dock önskar är att hela värdekedjan måste förstå att vi befinner oss i en synnerligen unik situation och att vi alla måste förstå och hantera de ekonomiska riskerna situationen ger. Vi måste alla ge och ta för att fortsätta rulla runt Sverige och Europa, inte minst för att kunna fortsätta stötta Ukraina. Det är hög tid att agera lösningsorienterat och i hög samverkan.

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...