Tillbaka

Vår fordonspark – arbetet för en mer klimatsmart sådan

Under åren har vi byggt upp en ganska stor fordonspark, med lätta lastbilar och tjänstebilar. Vi behöver bilar och lastbilar till vår byggserviceverksamhet som är väldigt mobil och kräver en del transporter. Men även inom vår entreprenadverksamhet behövs det fordon.  Vi har under åren tittat på olika lösningar för att bidra med mer miljövänliga alternativ. För drygt tio år sedan lät vi våra bilar drivas av biogas, men idag har vi av olika skäl fasat ut dem. Vi har under de senaste två åren funderat på hur vår fordonspark ska utvecklas ytterligare, och ett sådant beslut kräver eftertanke. Att bara rätt upp och ned ersätta befintlig park med andra drivmedel är inte rätt, utan vi måste ställa oss en hel del frågor först. Det handlar inte bara om att ersätta drivmedel utan också om att ersätta beteenden, för att se frågan på ett hållbart sätt.

Behöver vi genomföra alla de resor vi tidigare gjorde eller kan några av dem fasas ut genom digital närvaro? Svaret har vi såklart redan, nämligen att vissa resor idag inte behöver genomföras. Idag har vi arbetsledning på byggservice som diskuterar detaljer med hantverkare med hjälp av videosamtal i mobiltelefonen, och vi har digitala möten och utbildningsinsatser på ett helt annat sätt mot för två år sedan.  Behöver alla som idag har en förmånsbil verkligen ha en, eller ska vi satsa på poolbilar i större utsträckning? Kommer man privat att vilja ha en bil framåt på samma sätt som man har idag eller har behoven och önskemålen ändrats?

Ska man välja bil utifrån samma storlek och fancy-grejer på ett sätt man gjorde tidigare. Vad är viktigt framåt, att bilen har snygga fälgar eller att bilen är säker, fossilfri och med tillräcklig räckvidd för behoven? Nice to have, eller need to have? Ska vi satsa på mindre bilar framåt i stället för de större? Behöver en lastbil vara en lastbil, eller finns det smartare lösningar för våra hantverkare att ta sig till uppdragen?

Är det el som gäller, eller kan vi bara byta drivmedel till HVO, som vi förvisso redan gjort till viss del av fordonsparken. HVO fungerar ju väldigt bra i moderna fordon med dieselmotorer. Vi använder HVO och lämplig fordonspark till HVO i projekt där kunden kräver det av oss, men alla ska vara medvetna om att även om dieseln idag är dyr, är HVO betydligt dyrare, så kunden behöver verkligen vara med och vilja detta och även vilja betala mer för en mer miljövänlig tjänst. Och om vi satsar på elbilar och eldrivna lastbilar behöver vi laddstationer till våra fasta arbetsplatser och till byggarbetsplatserna. Kommer krämen att räcka då? Och hur reglerar vi vem som laddar och vilken typ av fordon, eftersom skattereglerna kräver denna kontroll.

Som en del i vårt utvecklingsprogram ska vi under 2022 ta beslut om vår fordonspark, vilket vi nu har påbörjat.  Vi tog under 2021 beslut om att under 2022 förbereda för och installera laddstolpar på våra kontor (fasta arbetsplatser). Vi vet dock inte fullt ut om krämen räcker, men till två av våra kontor har vi sedan ett par år även solpaneler.  Nu under början på året har vi diskuterat bilparken. Det som är viktigt att tänka på när man funderar över bilparken är vilka behov vi har som företag, men också vilka förutsättningar medarbetarna har på hemmaplan.

En del medarbetare bor i villa och har bättre förutsättningar för att kunna ladda bilen hemma, medan andra bor i en lägenhet utan tillgång till parkeringsplats där man kan ladda el. Och om man behöver ladda hemma, vem ska ordna med laddstationen? En laddbox är förvisso ingen dyr investering men frågan måste ändå ställas, utifrån om personen frivilligt har en elbil eller om personen kör ett arbetsfordon?  Vi inser att vi även behöver fördjupa oss i hur skatte- och arbetsrättsreglerna ser ut. Det håller vi på att titta närmre på.

Vi har medarbetare som dagligen är ute och far. De tittar på nya jobb och följer upp pågående jobb. Framför allt finns dessa personer inom vår byggserviceverksamhet. De kör helt enkelt mycket i tjänsten och alla uppdrag ligger inte nära våra kontor. Vår verksamhet spänner över framför allt västra och södra Skåne, medan våra kontor finns i Arlöv, Landskrona och Helsingborg.  Sådana bilar kräver räckvidd och även en stabil infrastruktur av laddstationer runt vägnätet.

Vi har också medarbetare som inte kör lika mycket i tjänsten och som kan lösa en del av sina tidigare körningar genom digitala möten och digital närvaro på vissa utbildningar, eller genom att samåka mer och använda en poolbil när de behöver köra någonstans. Redan idag gör vi så, men det kan förstärkas ytterligare.  Det är idag svårt och faktiskt omöjligt att enbart tänka el som lösningen framåt. Vi väljer därför att som utgångspunkt framåt välja eldrivna bilar men också acceptera elhybrider. Det innebär att bilar som behöver ersättas under 2022 och framåt kommer att vara eldrivna eller vara elhybrider. Vi kommer att fortsätta med tjänstebilar för individer och för grupper i form av förmånsbilar och poolbilar men vi kommer att bli mer kritiska till de verkliga behoven.

När det gäller fordonsparken gällande lätta lastbilar vill vi även gällande dem införskaffa eldrivna sådana eller hybrider, och även fortsätta med HVO till befintlig fordonspark där det går.  Vi är väl medvetna om att tekniken hela tiden går framåt och med den nya lösningar för drivmedel, så det som känns rätt idag kanske inte är det om fem år, eller ens om ett år, men varje år kommer vi att ompröva vår linje och se det som en lärandeprocess. Det går inte i detta skede att ta det perfekta beslutet, utan vi får alla acceptera att det i alla fall är ett beslut i rätt riktning för klimatet.

Det kostar rätt mycket att investera i en eldriven fordonspark så det som också är viktigt är de yttre omständigheterna som är svårare för oss att påverka. Vi vill ha förutsägbara och långsiktiga politiska beslut så vi förstår effekterna av våra långsiktiga investeringar. Vi behöver också se en betydligt bättre infrastruktur för el och laddstolpar framåt. Ska vi till exempel ute på byggarbetsplatserna kunna ladda och köra fordonsparken behöver vi få bättre tillgång till el på dem med, vilket vi idag inte alltid har. Vi har ju även kvar vår befintliga park som i år inte byts ut. Där har vi fortsatt möjligheten att ersätta diesel med HVO i tanken vilket vi redan idag gör.

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...