Tillbaka

Våra nya eldrivna poolbilar!

Under ett antal år har vi funderat över hur vi ska göra med vår fordonspark, som då bestod av lätta lastbilar som arbetsbilar, och förmånsbilar för vissa tjänstepersoner. Parallellt som vi har funderat kring vår strategi har politiska beslut löpande ändrats och samhället i stort verkar för att minska på antalet bilar och minska på antalet onödiga bilresor. Vi verkar inom bygg med serviceverksamhet och större entreprenader och har en hel del nödvändiga resor men också en del inte lika nödvändiga resor vi över tid försökt minska ned, och måste förhålla oss till det i vår strategi, samtidigt som både vi, politiken och samhället successivt förändras. Vår resa kring att forma en strategi har varit allt annat än enkel och rak, och vi stöter ofta på yttre omständigheter som gör att vi behöver tänka om, och med största sannolikhet lär vi få fortsätta forma strategin framåt. Vårt fokus har dels handlat om att minska ned på onödiga resor, dels på att lämna fordonsparken med fossilt bränsle. Vi har påbörjat våra investeringar gällande både lätta lastbilar och förmånsbilar, men har också valt att numer även investera i poolbilar, som kan användas av medarbetare för tjänsteresor, så att fler medarbetare har tillgång till bilarna, än att de är kopplade som förmånsbilar till specifika medarbetare. Vi kommer över tid att fasa ut förmånsbilarna helt till förmån för att fortsätta ha de lätta lastbilarna och gemensamma poolbilar.

Vi hade redan ett fåtal poolbilar sedan några år, men vi har under året utökat vår bilpool med tre nya elbilar! Två av dessa poolbilar används av Nordvästra Skånes byggservice och en används av Landskrona entreprenad. Förutom att de har fossilbränslefritt drivmedel är de snyggt dekorerade!

Den här investeringen är ett viktigt steg mot en fossilfri fordonspark, vår fordonsstrategi och till vårt hållbarhetsarbete i stort. Men den hänger ihop med andra parallella insatser, såsom till exempel att vi idag erbjuder fler digitala möten och utbildningsinsatser, både internt och externt, och blivit allt bättre på att samåka mer. Många i vår omvärld gör samma som vi och jobbar på med flera olika delstrategier, vilket är viktigt, för det krävs att vi alla funderar över vilka våra nödvändiga resor är och vilka vi kan hitta andra lösningar för, och i hur vi kan ta oss an de nödvändiga resorna på bästa möjliga sätt.

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...