Tillbaka

Idag hade vi vårens skyddsombudsträff!

Tillsammans med Byggnads genomförde vi vårens skyddsombudsträff på vårt Helsingborgskontor.

Robert Nilsson från Byggnads höll i ett pass med information från dem. Därefter gick vi igenom lite matnyttigt från företaget inom områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö, där vi bland annat under våren utvecklat vår riskbedömning för kvarts och genomfört säkerhetsdagen 29 april. Vi gick igenom förändringar i föreskrifter och lagar som påverkar oss inom arbetsmiljöområdet, framför allt från Arbetsmiljöverket. Gruppen jobbade också med en omvärldsbevakning, till exempel vad händer inom Sveriges Byggindustrier, Håll Nollan, Byggnads, andra företag och så vidare? Arbetsmiljömålen för 2019 stämdes av, och de rullar på fint. Särskilt tema för träffen var vikten av arbetsberedningar och riskbedömningar inför påbörjade av vissa moment. Gruppen fick även vara med och komma med förslag till tema till vår arbetsmiljövecka, som kommer att hållas vecka 41 under hösten.

Skyddsombudets dag är en del av det så kallade Skyddsombudspaketet i kollektivavtalet, men är också viktig för oss utifrån hur vi på ett systematiskt sätt arbetar med våra personal- och arbetsmiljöfrågor och det är ett viktigt forum för företaget i att driva frågorna framåt. Det känns också väldigt bra att göra det i samverkan med Byggnads.

Michael Berg och Dennis Olander planerar och håller i dessa träffar.

– Våra skyddsombudsträffar är bra för det ger hantverkarna en möjlighet att ta del av arbetsmiljöarbetet i företaget. Dessutom ger de oss en chans att snappa upp det som händer på våra byggarbetsplatser då hantverkarna kommer med input. Våra skyddsombud är en viktig del i arbetsmiljöarbetet ute på våra arbetsplatser och deras engagemang bidrar i hög grad till att vi lyckas hålla oss från allvarliga olyckor och tillbud, säger Michael Berg, personalchef.

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...