Tillbaka

Vårt kalkyl- och inköpsforum har haft möte

Vi har ett aktivt forum för dem som arbetar med kalkyler/anbud och med inköp, men också i största allmänhet kring projektstyrning och projektering. Alen Skenderovic, entreprenadingenjör på Helsingborg entreprenad, hos oss håller ihop gänget och håller i mötena. Gänget lyfter flera olika delar, och under de senaste åren har det verkligen varit värdefullt att utbyta erfarenheter med varandra och tipsa varandra om aktörer, metoder och materialval. Man möts från olika delar av koncernens verksamheter.

Vi pratar väldigt mycket om inköpen och kontrollerna inför de olika affärerna och i hur våra affärssystem utvecklas alltmer för att kunna utveckla oss i vår inköpsprocess. Vi går igenom hur våra avtalsvillkor ser ut och resonerar kring om och hur de kan utvecklas. För närvarande har vi ett fokus på hur vi kan utveckla inköpen kring projektering för att bättre styra upp BIM-projekteringen.

Eftersom det har varit en tuff tid för många företag pratar vi också en hel del om hur vi ska hantera olika konkurser, konkurser som våra underentreprenörer drabbas av. De får ofta stora konsekvenser för oss och behöver hanteras på ett klokt sätt.

Med tanke på att vi befinner oss i en viktig och nödvändig klimatomställning beräknar vi även idag projektens klimatpåverkan och tar fram alternativa lösningar utifrån hur deras klimatpåverkan ser ut. Vi för därför aktiva samtal gällande metoderna kring hur vi med hjälp av våra programvarulösningar hanterar detta, och utbyter erfarenheter av varandra.

IT och digitaliseringen inom området är också viktigt att dryfta och prata om, och det ägnas mycket tid åt detta på mötena. Möten hålls kontinuerligt och ibland fyller vi på med ytterligare möten med mer specifika punkter i denna omtumlande tid. Vi försöker också ta oss ut på ett studiebesök till någon spännande aktör. Den här våren valde vi till exempel att åka till Södra för att lära oss mer om KL-trä och trästommar. Idag var det dags för gänget att samlas fysiskt, på vårt nya kontor i Landskrona!

– Vi hade idag årets andra möte! Det var en bra uppslutning och det var många som var på plats på vårt nya kontor i Landskrona, vilket är kul! Det fanns ett bra engagemang i gruppen och deltagarna tog upp många olika diskussioner och frågeställningar kring inköp i allmänhet, men även frågor som berörde mer specifika saker. Jag är nöjd med dagens möte, berättar Alen Skenderovic.  

Förutom att forumet skapar bra möjligheter för erfarenhetsutbyte är det också en bra möjlighet för alla att lära känna varandra, även om man inte till vardags arbetar inom samma avdelning. Det gör det så mycket enklare att lyfta luren och ställa en fråga eller bolla en idé med alla andra inom samma roll. Vi tackar forumets deltagare för detta möte!

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...