Tillbaka

Bokslutet och vår Årsredovisning för 2020 finns framme och vi har levererat vårt bästa resultat i företagets historia! 

I vanlig ordning blev Byggmästar´n i Skåne klara med sitt bokslut i slutet på februari, men nytt för i år var att signeringen skedde digitalt för styrelse och revisor. I vanlig ordning valde vi också att först presentera vårt resultat för våra medarbetare, innan vi går ut till Er andra med den informationen. Nytt för i år var dock att informationen fick ges digitalt via ett TEAMS-möte direkt efter lunch idag. Ett normalt Corona-fritt år brukar vi istället samla alla medarbetare och muntligen gå igenom det, men när Covid19 tyvärr påverkar oss och samhället på det sätet det gör, får vi göra det bästa vi kan utifrån det.

Vi kommer alltid att minnas decenniets första år, 2020. I början på mars förlorade vi vår avdelningschef Kalle Andersson i plötslig sjukdom, vilket förutom stor sorg innebar en del praktiskt och administrativt arbete med att få avdelningen på fötter igen. Internt plockade vi upp Marcus Ingelsson som avdelningschef. Han har tillsammans med sina medarbetare på ett fantastiskt sätt hanterat situationen och fortsatt utveckla avdelningen. Samtidigt som detta inträffade tornade Corona upp sig som en pandemi, där hela världen påverkades kraftigt och stängde ner. Näringslivet påverkades oerhört negativt på våren. Olika branscher påverkades olika mycket, och vi i byggbranschen drabbades men inte alls i närheten av hur vissa andra branscher drabbades. Men vi fick tänka nytt kring produktionen, och anpassa oss efter rådande situation, samtidigt som vi ansträngde oss för att skapa en säker arbetsmiljö ute på våra byggen för en minskad risk för smittspridning. I det stora hela har vår produktion fortsatt rulla på, även om vissa utmaningar förekommit och vi fick ha koll på vår orderstock och sysselsättning, där vi, till exempel, inom byggservice märkte av en minskad efterfrågan. Under hösten ökade dessutom Covid19-spridningen i Skåne och läget började bli riktigt akut i oktober. Då fick vi ytterligare skärpa oss och vi som kunde arbeta hemifrån gjorde också det.

Trots de utmaningar som vi mötte under 2020 har året även inneburit positiva händelser. Under våren ökade vi upp vårt arbete inom projektutveckling av egna fastigheter. Först ut under 2020 var ett projekt i Södra Sandby, där vi bygger moderna kedjehus i form av äganderätter med inflyttning nu under våren. Samtidigt projekterade vi klart för bostadsrätter i Staffanstorp som nu är ute till försäljning. Vi köpte även mark i Rydebäck, där vi har börjat planera för och projektera fram cirka 250 lägenheter i flerbostadshus, i olika upplåtelseformer. Förhoppningsvis kan produktion påbörjas under hösten 2021. Under sommaren köpte vi även företaget Rehn Bygger AB som numer ingår i vår koncern. Rehn Bygger är ett företag med 65 medarbetare, som bedriver byggserviceverksamhet i nordvästra Skåne, bland annat försäkringsärenden och konsumentuppdrag, men även uppdrag åt näringslivet.

För vår del så var 2020 ett ekonomiskt mycket bra år där vi har levt upp till budgeterad volym och marginal, och till och med höjt oss ytterligare. Koncernens omsättning för 2020 landade på 1,4 miljarder kronor, med en vinstmarginal på 6 %. Det här innebär en tillväxt på 41,3 %, samtidigt som vi ökade vår vinstmarginal! Vi är otroligt nöjda med resultatet som visade på en stabil ekonomi i hela företaget. Vi är också oerhört stolta över det resultatet, att kunna leverera detta under ett så ovanligt och extremt år.

Under året satsades det i vanlig ordning mycket på vårt arbete med hållbarhet, där begreppet ”hållbarhet” blir allt mer tydligt för såväl våra egna medarbetare som för våra kunder.  Som en del av hållbarhetsarbetet har branschen under året tagit ordentligt tag i klimatberäkningar för att beräkna hur stor klimatpåverkan olika byggnader har och hur man genom att förändra produktionssätt och materialval kan minska byggnadens utsläpp. Vi har medverkat i LFM30:s klimatberäkningsstuga och har startat upp ett forskningsprojekt via SBUF gällande klimatberäkningar i vårt Södra Sandby-projekt. Vi har även jobbat mycket med vår digitalisering, och är glada att vi redan innan pandemin hade etablerat förutsättningar för digitala möten, vilket underlättade för oss att fortsätta driva vår verksamhet när pandemin slog till, med möten, utbildningar med mera.

Med förändringar inom organisationen och det faktum att vi under 2020 fyllde på med nya projekt åt såväl nya som befintliga kunder, fick vi en bra orderstock med oss in i 2021, men också ramavtal inom byggservice som löper på.

Vi vill passa på att tacka och hylla alla medarbetare som på så många olika sätt kämpat med de unika utmaningarna som uppstod, och bidragit till vårt fantastiska resultat!  

Vill ni läsa mer hittar ni vår årsredovisning här!

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...