Tillbaka

 

Vi har haft hantverkarforum!

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar, men vi har döpt om forumet och även öppnat upp lite kring vilka hantverkare som kan medverka. Vi kallar nu forumet för hantverkarforum! Nu i veckan var det dags för årets forum! Kallade var utvalda hantverkare från alla avdelningar på Byggmästar’n i Skåne och Rehn Bygger, tillsammans med en del från produktionsledningen från både entreprenad och serviceavdelningarna, även från vår eftervård.

Syftet med träffen är att fånga upp hantverkarnas erfarenheter och inspel till hur vi kan utveckla oss inom koncernen. Deras vardag är hjärtat i vår verksamhet, nämligen produktionen, och de kan den bättre än många av oss andra! De vet vad som fungerar bra och vad som kan fungera bättre. De vet hur samarbetet med andra aktörer fungerar, hur de upplever handlingarna i projekten, hur de upplever information och kommunikation och så vidare. Det kan också vara så att vi ibland missförstår varandra i produktionen och inte alltid förstår varför vissa beslut och lösningar blir som de blir, men genom kommunikation kan vi minska ned missförstånden. Dessa forum ger ett perfekt tillfälle för just detta, för att vi helt enkelt ska kunna diskutera tillsammans, samt kunna bidra med många bra och nyttiga synpunkter! Alla punkter som vi tog upp under forumet skrevs också ned.

Träffen startades med en gemensam lunch, sedan var det dags för själva forumet! Arbetsmiljöchefen Michael Berg och personalchefen Dennis Olander höll i träffen.

– Upplägget av forumet var bra, där vi fick möjlighet att diskutera relevanta frågor som alla kunde ge sin feedback på. Allt från bland annat service och inköp, till entreprenad. Det är kanon att vi går igenom frågor som berör alla olika avdelningar, även Rehn Bygger, säger Kristoffer Svensson hantverkare.  

Detta Hantverkarforum är ett nytt forum som vi inte har prövat tidigare. Syftet är att ge hantverkarna i både Byggmästar’n i Skåne och Rehn Bygger möjlighet att bidra med förslag, idéer och förbättringar som gör att vi kan utvecklas. På detta sätt kan vi fånga upp allas röster i företaget! Deltagarna uppskattade forumet och tycker att det är något som vi bör fortsätta med, berättar Michael Berg, arbetsmiljöchef.  

För att vi som koncern ska kunna utvecklas är det viktigt att vi tillsammans kan diskutera och träffas på sådana här forum. Erfarenheter och synpunkter som dessa är värdefulla för att förstå vad som fungerar bra och vad som kan förbättras, och genom öppen kommunikation och dialog på forum som detta kan vi gemensamt ta konkreta steg mot att göra våra arbetsplatser ännu bättre och mer effektiva, samt utveckla koncernen i stort. Tack till alla deltagare för ert engagemang och detta årets träff! 

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...