Tillbaka

Vad vill en vent-montör att vi ska tänka på som byggare?

Det är viktigt att vi i ett projekt ser till att olika yrkesgrupper har så goda förutsättningar som möjligt att utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt på våra byggarbetsplatser. Vent-montörer är en av flera yrkesgrupperna vi samarbetar med och det är såklart viktigt att vi ser till att de kan utföra sitt arbete på ett bra sätt i alla moment. Så vad ska vi, som byggare, egentligen tänka på enligt vent-montörer? Det har vi frågat vent-montören Magnus Wilén från EnAir Ventilation AB!

Vad ska vi beakta redan i projekteringen?   

– Under projekteringen bör alla mått ha kontrollerats så att montaget funkar som det är tänkt. Gällande schakt så skall måtten vara kontrollerade så att kanalerna går att montera utan att man behöver göra åverkan på reglar och så vidare. Man måste ha kontroll på att det går att montera med rätt mått till brännbara material. Gällande Teknikrum/Fläktrum så skall alla mått vara tillräckliga både för montage och sedan vid service av aggregat med mera. Det är också viktigt att ha koll på alla intransporter av stora sakvaror under byggtiden funkar på ett bra och smidigt sätt. 

Vad behöver vi tänka på i våra egna arbetsberedningar?    

– Det som är viktigt är att ni är uppdaterade gällande våra regler och krav så vi kan uppfylla dessa. Det är viktigt att vi tillsammans går igenom vilka moment som skall utföras så att er arbetsberedning blir korrekt. Intransporter skall vara med också så att dessa kan göras på ett bra och säkert sätt. 

Och vad behöver ingå i vår egenkontroll för att kvalitetssäkra inför vent-montörens övertagande?    

– Gällande er egenkontroll så är det viktigt att våra regler och krav också är med så att övertagandet för ventmontören går smidigt. Vidare bör utrymmesbehoven vara med i egenkontrollen så att dessa inte missas samt hur tunga lyft skall utföras är bra att ha som punkt i egenkontrollen. 

För oss på Byggmästar’n i Skåne är det givetvis viktigt att vi förbereder olika arbetsmoment på bästa sätt för samtliga yrkesgrupper. Och genom att höra med samtliga yrkesgrupper som vi samarbetar med kan vi få en ännu större inblick gällande vad vi som byggare kan tänka på, så att deras arbete kan utföras på ett så bra och effektivt sätt som möjligt.

Håll utkik på vår blogg för att läsa mer om vad andra aktörer vill att vi ska tänka på!

SENASTE INLÄGGET

2024-04-19

För att säkerställa en kontinuerlig utveckling ...

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...