Tillbaka

I dagens högkonjunktur kämpar samtliga byggföretag med att hitta rätt kompetens för att kunna producera alla de projekt som efterfrågas av samhället. Branschen skriker efter kompetens och bristen beror på flera saker. Det är dels stora pensionsavgångar och dels att många som arbetade i byggbranschen i början på 1990-talet tvingades lämna byggbranschen, då konjunkturen störtdök. Bristen beror också på Sveriges snabba befolkningstillväxt som kräver en ökad byggnation av bostäder, infrastruktur och lokaler av olika slag. Det är också så att det är färre som söker sig till byggprogrammen på gymnasiet idag. Yrkeshögskolorna däremot har flera utbildningar inom bygg och det finns behov av ytterligare sådana. Enligt siffror som Sveriges Byggindustrier har tagit fram behöver byggbranschen årligen rekrytera ungefär 20 000 personer.

Byggbranschen sysselsätter idag cirka 350 000 personer. Sveriges Byggindustrier och dess medlemsföretag arbetar aktivt för en ökad mångfald inom byggindustrin. En attraktiv och modern byggbransch behöver vara mer inkluderande och jämlik. Därför sätter vi i branschen ett stort fokus på att bredda rekryteringen, oavsett om det handlar om könsidentitet eller härkomst, till en byggbransch där alla är välkomna och som är lätt att komma in i, oavsett tidigare bakgrund eller utbildning.

En modern och attraktiv byggbransch behöver vara mer jämlik och inkluderande. Kompetensbrist är en av våra medlemmars största utmaningar när Sverige växer och fler behöver en bostad och bättre infrastruktur. Därför är det viktigt att vi kan välkomna alla, brukar Catharina Elmsäter-Svärd, VD på Sveriges Byggindustrier, säga i olika intervjuer.

Som ett steg i att bredda byggbranschen satsar Byggnads, Seko, Sveriges Byggindustrier och Maskinentreprenörerna på konceptet ”Nubyggare”, ett avtal som genom Yrkesintroduktionsanställning och Yrkesintroduktionspraktik skapar nya vägar in i bygg- och anläggningsbranschen för personer med ofullständig gymnasieutbildning och för nyanlända. Målet med Nubyggare är att öppna upp vägar för nya grupper, för att öka mångfalden och jämställdheten i byggbranschen. Satsningen innebär helt enkelt att man ger killar och tjejer som inte gick klart sin gymnasieutbildning, samt nyanlända, en chans till lärlingsplatser som i sin tur kan leda till en fullständig yrkesutbildning som hantverkare.

Nubyggare har ett samarbete med nyhetskanalen Aktarr för att kunna nå personer i Sverige som pratar arabiska. Tillsammans med företaget Lingio har man skapat en språkapp som erbjuder intensiva kurser i yrkessvenska för byggbranschen. Appen ska dessutom breddas ordentligt och i framtiden erbjuda samma kurser i yrkessvenska för anläggningsarbetare och maskinförare. Till detta ska även informationsmaterial på enklare svenska tas fram, för att på ett smidigare sätt nå ut till fler som vill börja jobba i bygg- och anläggningsbranschen.

Sedan avtalet om praktik enligt ovanstående gjordes har man arbetat tillsammans med Byggnadsindustrins yrkesnämnd, Galaxen Bygg och Regionala samverkansgrupper för att få fler att arbeta i byggsektorn. Sedan många år tillbaka samarbetar byggbranschen med Galaxen bygg. Det är en organisation som jobbar med arbetsplatsförlagd rehabilitering och rekrytering av nyanlända, samt långtidsarbetslösa i byggbranschen som en effektiv länk mellan företag och lokala Arbetsförmedlingar. Vår personalchef har varit aktiv i Galaxen bygg sedan 2008, och har ett gediget samarbete med dem inom rehabiliteringsfrågor med mera.

Det behövs förstås olika åtgärder inom kompetensförsörjningen. Våra personalchefer är aktiva och engagerade inom Yrkeshögskolornas utbildningar inom byggsektorn, och sitter med i några ledningsgrupper. Vi arbetar för att få fler platser och utbildningar som arbetslivet inom byggsektorn efterfrågar och faktiskt har nytta av. Det är också en stor utmaning att få fler att söka sig till byggprogrammen och vi genomför studiebesök för att locka fler att söka. Inom högskolan har vi också ett visst engagemang förstås, där bland annat vår VD sitter med i Campus Helsingborgs styrelse. Framtiden finns runt hörnet och vi inom branschen måste också vara beredda på att vara mer flexibla och öppna för förändringar, om vi ska kunna locka dagens ungdomar att söka sig till oss och stanna här.

Vi på Byggmästar’n i Skåne gläds åt satsningen på Nubyggarna och åt alla andra satsningar som görs, och ser positivt på möjligheterna att blir fler och kunna bygga mer!

 

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...