Tillbaka

Vibrationsdämpande verktyg

Inom byggbranschen har vi tyvärr en del vibrationsskador, skador man helt enkelt kan få genom att använda vissa verktyg som vibrerar mycket och under en längre tid. Men verktyg utvecklas för att bli mer användarvänliga och effektiva! Idag finns det verktyg som är vibrationsdämpande, vilket gör att användaren exponeras för mindre mängd vibrationer som kan vara skadliga för kroppen.

Hilti arbetar med något de kallar för aktiv vibrationsdämpning (AVR) och med hjälp av detta kan man minska vibrationer med upp till två tredjedelar om man jämför med ett vanligt verktyg utan AVR. Ett exempel är en hammarborr, där man med hjälp av motvikter motverkar vibrationerna i verktyget, vilket i sig minskar vibrationerna som når användarens händer. En annan funktion som finns i andra slags verktyg som bilningsmaskinen, är att motorn hålls isolerad från det externa höljet genom ett upphängningssystem och absorberar vibrationer som annars skulle passera direkt till användaren. En tredje funktion är frikopplade handtag som separerar verktygets vibrerande del från användaren. Även Bosch har verktyg som innehåller något de kallar “Low vibration”, som dämpar vibrationerna med olika funktioner. Så utvecklingen när det kommer till att minska på den farliga intensiteten av vibrationer är i full gång!

För oss är det viktigt att vi låter våra medarbetare få så bra förutsättningar som möjligt på sina byggarbetsplatser. En punkt i det hela är att samtliga hantverkare ska kunna få tillgång till ordentliga verktyg som fungerar som de ska. Därför uppdaterar vi ständigt våra verktyg, bland annat med de senaste Hilti- och Boschverktygen där några av dem ha vibrationsdämpande funktioner. Det är viktigt att vi gör en riskbedömning när det kommer till användningen av maskiner och verktyg, när det kommer till bland annat exponeringen av vibrationer. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär bland annat att undersöka och riskbedöma arbetet i helhet, varav belastningsergonomin är en del i det. När det gäller belastningsergonomi ska vi bedöma om det finns risk för skador i rörelseorganen, där vibrationer är en av de faktorerna som tas med. Bedömningen görs utifrån belastningarnas duration (hur länge), frekvens (hur ofta) och intensitet (hur mycket).

Arbetsmiljöverkets föreskrifter har inte fastställt någon säker hastighet för handledsrörelserna eller säker nivå för kraft. I stället ska vi undersöka om medarbetarna utför arbete som kan vara hälsofarligt eller onödigt tröttande på grund av handintensivt arbete och bedöma om belastningarna enskilt eller i kombination kan innebära risk för skador i rörelseorganen.

Symptom för vibrationsskador kan vara:  

  • Ökad köldkänslighet
  • Kalla, vita fingrar
  • Domningar, stickningar, parestesier i fingrar och händer
  • Muskulär svaghet och trötthet
  • Minskad handkraft
  • Ökad fumlighetskänsla
  • Försämrad finmotorisk förmåga
  • Krampkänsla i hand/arm
  • Värk i fingrar och händer

Utvecklingen går fort framåt när det kommer till verktygens användarvänlighet! I en bransch som byggbranschen, där kroppen exponeras för en hel del påfrestningar av olika slag, är denna utveckling mycket viktig!

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...