Tillbaka

Visselblåsarlagen

Det har funnits visselblåsarfunktioner tidigare med, men i december 2021 sade Riksdagen ja till en ny lag och den trädde i kraft samma dag, den 17 december. Däremot, kapitel 5 i lagen, träder inte kraft för vår del förrän den 17 december 2023. Kapitel 5 avser själva funktionen att vi som företag ska ta fram en intern rapporteringsfunktion. Vi ingår i gruppen företag med 50 till 249 anställda, och vi är inte först ut med att få krav på funktionen. Redan i somras trädde kraven på kapitel 5 i kraft för större bolag och den offentliga verksamheten.

Lagen heter egentligen lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Lagen ersätter den tidigare visselblåsarlagen och når ut bredare i vilka som berörs och vad som ingår. Vi läste in oss på lagen redan samma dag som den klubbades igenom i Riksdagen och började direkt att fungera över hur just våra rutiner ska se ut. Men vad står det egentligen i lagen?

Först och främst handlar visselblåsandet om att kunna rapportera om dåliga arbetsförhållanden som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Personer som via lagen ska kunna skyddas kan vara anställda, arbetssökande, praktikanter, person som står till förfogande för arbete, personer som står till förfogande i till exempel styrelse, som aktieägare med mera. Det är alltså inte bara anställda som ska skyddas. Man ska kunna rapportera, men däremot får man inte lämna ut handlingar.

Lagen ger den rapporterande personen ett skydd från repressalier och ska stoppa ett företag från att hindra någon i att rapportera. Skyddet gäller om personer som rapporterar gör det enligt fastställda rutiner. Finns inte sådana rutiner skyddas personen ändå. I lagen står det mer kring ovanstående. Vår text är förkortad och förenklad.

Vi ska för respektive bolag säkerställa rutiner för rapportering, och vi kan enligt lagen ha en gemensam rutin för flera bolag, vilket vi kommer att ha för vår koncern. Vi kommer att anlita en extern aktör, för att säkerställa ett oberoende och självständighet. Vi väljer också att låta vår advokat hantera eventuella ärenden, som via sin roll har en stor vana av att hantera känslig information på ett korrekt sätt. Via en digital funktion kommer rapporterna att nå vår advokat och det blir således också vår advokat som sköter kontakten med personer som rapporterat in händelser, inklusive uppföljning och återkoppling. Vi ska även ge personer möjlighet att muntligen också kunna rapportera. Funktionen tillåter även anonymitet.

Vi har skriftligen beskrivit vår rutin i vår KMA-handbok (kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö) kring våra interna rapporteringskanaler och förfararanden, och det kommer även ligga tillgängligt på vår hemsida, som är öppen för alla, när den digitala funktionen är på plats.

Det finns tydligt specificerat i lagen om vad man behöver tänka på kring rapporteringsfunktionen. Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag att vara tillsynsmyndighet och är således den myndighet som ska säkerställa att vi har funktionen på plats den 17 december 2023.

Vi håller just nu på att designa funktionen på vår hemsida och koppla ihop den på ett lämpligt sätt med vår advokat. Ni kommer att hitta funktionen på vår hemsida under senhösten 2023. Funktionen kommer innebära att ni dels får information om hur ni muntligen kan rapportera, dels skapa en digital lösning som skapar en trygghet i att kunna rapportera och i att vara anonym. Vi hoppas såklart att denna funktion inte ska behöva användas gällande oss, men den är naturligtvis viktig där missförhållande finns.

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...