Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk

Väldigt mycket i det här målet avser jordbruk och livsmedel, och känns avlägset för oss att kunna påverka och arbeta med. Däremot lyfts vikten av en fungerande handel på världsmarknaden och vi vill lyfta vikten av en fungerande marknadsekonomi och frihandel. Marknadsekonomin och frihandeln är frågor som framför allt Svenskt Näringsliv lyfter fram och jobbar med, och även Byggföretagen. Byggmästar’n i Skåne och Rehn Bygger är medlemmar i både Svenskt Näringsliv och Byggföretagen och supportar det. 

Något annat som nämns i målet som ett stort problem är livsmedelssvinn och livsmedelsförluster, längs hela värdekedjan. Vi har ofta utbildningar anordnade i våra egna lokaler, där vi ordnar med frukost, lunch och eftermiddagsfika. Här är den interna disciplinen viktig, att man svarar på kalenderkallelser om man ska komma eller ej, och sedan har koll på sin planering och åtaganden, så man verkligen dyker upp till mötet, utbildningen eller liknande som vi har bjudit in till. Vi försöker verkligen ordna så att mängden mat som levereras räcker till oss, men samtidigt inte ger oss onödiga rester. Det går att äta rester dagen efter, men det händer även att vi skänker bort maten, eller ber medarbetare ta med sig hem. Att slänga mat känns fel och det vill vi undvika. Likaså tycker vi det är viktigt att erbjuda kranvatten till maten vi serverar och köper numer inte hem dryck i övrigt, förutom kaffe, te och mjölk. På så vis undviker vi spill även gällande dryck.

Att avskaffa hunger är ett väldigt viktigt globalt mål. Ingen ska någonsin behöva gå omkring hungrig, men enligt FN 2022 lever omkring 821 miljoner personer i hunger. 345 miljoner av dessa lider av akut undernäring, en siffra om fördubblats sedan 2019. 50 miljoner människor lever dessutom på gränsen till svält.  En kombination av konflikter och klimatförändringar driver på detta. Kriget i Ukraina påverkat detta så både Ryssland och Ukraina är stora exportörer av vete, och att priset på vete nu ökat rejält.

De globala målen hänger ihop, och en viktig lösning för att undvika hunger, är att komma ur fattigdomen, det globala målet nr 1. Vi donerar årligen pengar till SOS Barnbyar, som hjälper utsatta barn att få en trygg uppväxt, med mat, husrum och skola. En anna viktig faktor är att vi har en fungerande handel mellan länderna i världen och en tredje viktig faktor är att minska konflikterna i världen, och att få kriget i Ukraina att ta slut. EU har tagit fram en sanktionslista som talar om vilka aktörer vi inte får lov att göra affärer med, varken direkt eller indirekt. Detta ska vara ett verktyg mot Ryssland, kanske inte jättestarkt, men ändå. Vi håller koll på denna sanktionslista och låter företaget Inyett kontrollera vår UE-databas för att se ifall vi kan hitta något den vägen, vilket vi inte har gjort hittills.