Att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla

Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger är verkligen ett bevis på att alla kan utvecklas inom organisationerna och avancera i roller och uppgifter utan att egentligen ha någon annan utbildning än grundskola, även om de allra flesta har en gymnasiegrund, ofta från ett yrkesprogram. Hos oss kan alla utbildas vidare inom de roller vi har. *I Byggmästar´n i Skåne har vi i dagsläget fyra avdelningschefer som verkar direkt under VD. Två av dem har gått tvåårigt yrkesprogram på gymnasiet, en av dem gick fyraårigt tekniskt program på gymnasiet och en av dem är civilingenjör. Väldigt många i vår produktionsledning hos både Rehn Bygger och Byggmästar´n i Skåne är hantverkare i bakgrunden, med yrkesprogram som grund, och två av tre personalchefer hos oss har också en hantverkarbakgrund. Visst är det häftigt!?

Vi satsar inom koncernen enormt mycket tid, resurser och pengar på allehanda utbildningsinsatser för att förkovra oss inom våra roller, men också för att kunna kliva in i andra roller. Världen är i ständig utveckling och därför är det viktigt att följa med och utvecklas även inom rollerna, särskilt nu när vår bransch har en hel del utmaningar att ta sig an, till exempel digitaliseringen, klimatpåverkan eller frågan om sund konkurrens, som alla tre ryms inom hållbarhetsarbetet. Utbildningarna handlar ofta om IT-hjälpmedel, ledarskap, arbetsmiljö, miljö, kvalitet, inköp, produktionsteknik eller regelverk. Det kan i detalj handla om ställningsutbildning, fallskyddsutbildning, brandfarliga arbeten, säkra lyft, ledarskap grund och fortsättning, affärsetik, hantering kränkningar/trakasserier, inköpsjuridik, entreprenadjuridik, byggengelska, kalkylprogram, projekteringsstödprogram, appar, våtrum, klimatpåverkan, energieffektivitet, allmän miljökunskap, arbetsmiljösamordning och så vidare.

Varje år får även ett par eller flera hantverkare chansen att kliva in i en YH-utbildning för att utbildas till produktionsledare. För många av dem är det en stor omställning att sätta sig i skolbänken och börja räkna matte, statik och geoteknik, men de tycker också att det är enormt kul och lärorikt. Samtidigt kliver de in i rollen som arbetsledare, vilket i sig också är en stor omställning och utmaning! Det här med att vara chef och dessutom över kollegor, är inte alltid vad man först tror att det är. Många inser att jobbet plötsligt innebär betydligt fler beslut, svåra uppgifter och en större känsla av ansvar.

Vi engagerar oss i flertalet skolor med YH-utbildningar och sitter med i deras ledningsgrupper samt tar emot så kallade ”LIA-praktikanter”, som väldigt ofta sedan får anställning hos oss. Vår VD sitter även med i Campus Helsingborgs styrelse, så vi får även en aktiv koppling till högskole- och universitetsvärlden.

På högskolenivå upplever vi att det är en hyfsat jämn fördelning mellan kvinnor och män i de olika klasserna. Däremot upplever vi att det på yrkesprogrammet för bygg i princip inte finns några tjejer alls, eller endast ett fåtal på det tekniska programmet på gymnasiet. Det vi kan göra är att erbjuda studiebesök för åttonde- och niondeklassare för att locka dem till vår bransch, där vi särskilt vill visa tjejerna vilka möjligheter som finns hos oss. Vi besöker också skolorna. Under våren 2019 besökte till exempel vår kvinnliga VD en gymnasieskola för att prata genusperspektiv och om byggbranschen.

Ytterst få, men ändå, individer kan också utbildas vidare hos oss, trots väldigt låg skolutbildning, i olika former av lärlingsprogram, allt för att kunna skapa bryggor mellan dem som har lägst utbildningsnivå och arbetslivet, där de kan blomma ut och bli stolta medarbetare.

Vi kan inte göra allt, men vi kan fortsätta säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja ett livslångt lärande för alla medarbetare, och att bidra med viktig kunskap i samhället för att uppnå bland annat Agenda 2030 och dess stora utmaningar. Hos oss värderar vi inte medarbetare eller framtida medarbetare utifrån deras utbildningsnivå, utan utifrån om de är nyfikna, utvecklingsdrivna och målstyrda, för då lär man sig genom hela livet och då kan Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger utvecklas vidare fortlöpande med en organisation, fylld av sådana härliga medarbetare.