Säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla

När det handlar om rent vatten och sanitet för alla så har vi i Sverige redan det i mångt och mycket. Det är helt enkelt en självklarhet för oss att kunna gå till en kran och hälla upp vatten i ett dricksglas, eller tvätta händerna i rinnande rent vatten. För oss är det också en självklarhet att kunna gå på toaletten inne i byggnaden vi befinner oss och inte känna oss rädda. I en del länder är det inte så, de får kämpa för att få vatten, och många unga flickor är livrädda för att springa ut och utträtta sina behov. Under sommaren 2018 blev vi i Sverige varse att även vi kan få vattenbrist, där brunnar inte längre har vatten och där vi verkligen behöver fundera över hur vi använder vatten på ett effektivt och resurssmart sätt. Vi påmindes åter 2023 i maj och juni om torkan, men hade då turen att få regn därefter.

Det händer också ibland att miljöutsläpp sker som påverkar vattnet.

Hur kan vi som byggentreprenör vara med och påverka för att säkerställa rent vatten och sanitet för alla? I de fall vi är med och projekterar fram en byggnad kan vi vara med och påverka valda funktioner och lösningar, dels för att finna effektiviseringar i hur mycket vatten lösningarna kräver, men vi kan också se om det går att utveckla kretsloppstänket gällande vattnet ännu mer. Kan vi dra nytta av gråvatten och regnvatten? I projekteringen har vi med oss installatörerna, där framför allt VVS har en viktig roll i detta och i att komma med bra och smarta lösningar.

Under produktionsskedet jobbar vi förebyggande för att undvika olika former av miljöolyckor, som skulle kunna leda till föroreningar i hav, sjöar och grundvatten. Vi går regelbundet miljöronder i våra projekt, där vi bland annat kontrollerar så att kemikalier förvaras och hanteras korrekt, till exempel i dubbelmantlade kärl. Om det trots allt skulle uppstå någon form av miljöolycka har vi nödlägesberedskap för detta, bland annat med spill-kit redo och absol att användas vid sådana tillfällen.

För att på allvar få en hävarm i det globala målet kring rent vatten och sanitet, ska fokus riktas mot de länder och delar av världen där det är en kamp varje dag att få fatt i dricksvatten, eller där människor får en bristande hygien och trygghet på grund av bristande sanitet. Då gör det bättre nytta att vi bidrar med medel till att utveckla lösningar för dem. Det ska vi titta vidare på. Det finns också svenska företag som jobbar med just den typen av lösningar, för att underlätta för dessa utsatta länder, och därför är det viktigt rent övergripande att ge svenska företag goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet, att kunna utveckla och sälja utomlands. Detta är vi med och försöker lyfta i vårt engagemang i Svenskt Näringsliv.

Föroreningarna i sjöar och hav, inklusive marint skräp och mikroplaster, kommer bland annat från landbaserad verksamhet.  Plast i största allmänhet är en aspekt att beakta, men rätt hanterad och källsorterad, ska den inte nå ut i sjöar och hav som mikroplaster och skräp. Vi ökar dock vår medvetenhet kring användningen av plast och jobbar aktivt på att plastbanta där plast inte är lämpligt. Vi har förbjudit plastbestick och engångsartiklar, och vi källsorterar den plats vi har på ett bättre sätt och undviker plastpåsar med mera. Rengörings- och tvättmedel ska vara så snälla som möjligt mot miljön, och de kemikalier vi behöver i vår produktion ska vara så miljövänliga som möjligt.

Syntetkläder innehåller mikroplaster och våra arbetskläder innehåller syntetiska material. Det vi kan göra är att dels se till att de tvättas i fullpackade maskiner (vi anlitar en aktör för detta), med rätt medel och där de använder tekniker för att filtrera så att mikroplaster inte åker ut, men också att se till att kläderna används flitigt innan de kasseras. Dock är det lika viktigt att vi har hela och rena kläder i vår vardag, för vår arbetsmiljös skull.