Att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling

En stor del av befolkningen i Sverige har en hyfsad närhet till havet och kan avnjuta fisk och skaldjur till middagen på ett enkelt sätt, eller bara njuta av kusten och havet i olika former av aktiviteter och friluftsliv. Men vi kan också se hur både saltvatten och sötvatten påverkas av oss på olika sätt, till exempel hur fisket har påverkats negativt, hur vattnet innehåller ämnen som skadar miljön, hur syret kan minska och så vidare.

Detta mål kan tyckas avlägset oss som byggföretag, även om vi påverkas som människor. Hur kan vi som byggentreprenör vara med och påverka för att värna om havet och de marina resurserna?

Vår verksamhet är i Skåne, mestadels längst västkusten och vi bygger en del projekt varje år längs med kusten, vid havet. Under produktionsskedet jobbar vi förebyggande för att undvika olika former av miljöförstöring och miljöolyckor. Vi vill inte förstöra omgivningen utan göra så liten inverkan som möjligt på naturen när vi ska dit och bygga. Vi vill undvika miljöolyckor, som exempelvis skulle kunna leda till föroreningar i hav och på kustremsan, Vi går regelbundet miljöronder i våra projekt, där vi bland annat kontrollerar så att kemikalier förvaras och hanteras korrekt, till exempel i dubbelmantlade kärl och kemikalieskåp. Om det trots allt skulle uppstå någon form av miljöolycka har vi nödlägesberedskap för detta, bland annat med spill-kit redo och absoler att användas.

Arbetet med att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt ligger utanför vår kontroll, men det finns små åtgärder även vi kan göra för att vara med och bidra i den riktningen. Föroreningarna i havet, inklusive marint skräp och mikroplaster kommer bland annat från landbaserad verksamhet.  Plast i största allmänhet är en aspekt att beakta, men rätt hanterad och källsorterad, ska den inte nå ut i haven som mikroplaster och skräp. Vi ökar dock vår medvetenhet kring användningen av plast och jobbar aktivt på att plastbanta där plast inte är lämpligt, till exempel har vi förbjudit plastbestick och engångsartiklar, vi källsorterar den plast vi har på ett bättre sätt och undviker plastpåsar med mera. Syntetkläder innehåller mikroplaster och våra arbetskläder innehåller syntetiska material, det vi kan göra är att dels se till att de tvättas i fullpackade maskiner (vi anlitar en aktör för detta), med rätt medel och där de använder tekniker för att filtrera så att mikroplaster inte åker ut, men också att se till att kläderna används flitigt innan de kasseras. Dock är det lika viktigt att vi har hela och rena kläder i vår vardag, för vår arbetsmiljös skull.

När det gäller vår matkonsumtion är vi genom våra inköp observanta på att när föreslår vissa fiskrätter, påtala och undvika dem som berör hotade arter med mera, men cateringföretagen är väl medvetna om detta så det brukar sällan dyka upp problem kring detta.