Under 2017-2018 kommer vi att bygga en ny förskola åt Landskrona stad. Förskolan ska ha plats för cirka 100 barn och vara i två plan med separata avdelningar samt innehålla personalutrymme, matsal, kök och uteförråd. Totalentreprenaden ska vara klar hösten 2018.

KONTAKTA OSS

Ni kan kontakta oss via formuläret nedan.

    Härmed godkänner jag att Byggmästar´n i Skåne får hantera de uppgifter jag väljer att sända in. Jag är medveten om att e-postadressen blir synlig för Byggmästar´n i Skåne, men namn och telefonuppgifter behöver jag inte fylla i, om jag inte själv önskar så. Uppgifterna får endast hanteras gällande det ämne/meddelande jag tar upp. När ärendet är hanterat ska uppgifterna tas bort.