Byggmästar'n i Skånes kontor

FAKTURERINGSADRESS & KRAV

I första hand ska fakturor skickas till oss som e-fakturor via InExchange,
GLN-nummer 7365564635277.

I andra hand kan även pdf-fakturor skickas per e-post till
invoice-2493(a)s4fprogress.com

OBSERVERA!  Detta gäller leverantörsfakturor! Tänk på att det ska vara en faktura per e-post och fakturan måste vara sparad i pdf-format.

På fakturor måste Ni följa de krav som köpet angett, med märkning, konto samt referensperson. Det måste tydligt framgå på fakturan vad som avses.

Vänligen observera att adressen gäller endast leverantörsfakturor.
Påminnelser, reklam, infoblad etc. kommer inte att komma Byggmästar´n i Skåne AB tillhanda på denna adress.

Eventuella påminnelser skickas till Hortensiagatan 1, 256 68 HELSINGBORG