koncernen Byggmästar´n i Skånes hållbarhetspolicy integrerar områdena kvalitet, miljö, arbetsmiljö, personal samt affärsetik, då de alla har avgörande betydelse i hållbarhetsarbetets tre dimensioner; ekonomi, samhällsansvar och miljö.