Byggmästar’n i Skåne, ett familjeägt företag, grundades 1993 i Landskrona och har sedan starten växt med god lönsamhet.  Tillsammans omsätter vi idag runt 1,5 miljard kronor.

Under 2020 kom Rehn Bygger med i koncernen som ett dotterbolag. 

 • 1993
  Byggmästar´n i Skåne grundades, med säte i Landskrona.

  Det var Christer Dahlén som startade företaget, tillsammans med två kollegor, Tomas Olsson och Harald Nilsson.

 • 1994 - 1995
  ARLÖV

  Vi startar upp vårt Arlövkontor 1994, och vårt Helsingborgskontor 1995.

 • 1996-1998
  ARBETSMILJÖHANDBOK

  Under 1996 tog vi fram vår Arbetsmiljöhandbok, och tog på allvar tag i arbetsmiljöarbetet i företaget. Under 1998 tog vi fram vårt kvalitets- och miljöledningssystem, i enlighet med ISO-standarderna 9001 och 14001.

 • 2001
  FAST LINA

  För första gången har vi en fast lina ut till en byggarbetsplats, där vi hade en bärbar dator och där platschefen "var tvungen att ha e-post".

 • 2004
  Kvalitets- och miljöledningssystem

  Under början på 2004 beslutade vi oss för att certifiera vårt kvalitets- och miljöledningssystem. Ett halvår senare var certifikaten på plats. Vi var ett av de första byggföretagen i Sverige som hade ett certifierat kvalitets- och miljöledningssystem! Idag är ISO45001 med i den certifieringen, alltså inom arbetsmiljö.

 • 2004
  KemiCentrum

  Vi tog vårt största projekt någonsin, KemiCentrum, åt Akademiska Hus. Byggentreprenaden var på drygt 80 miljoner kronor, men vi samordnade för ytterligare 80 miljoner kronor! Projektet pågick i drygt 4 år!

 • 2005
  Carin Stoeckmann blir VD!

  Christer Dahlén lämnar i början på januari över VD-rollen till dottern Carin Stoeckmann. I samma veva blir Peter Johansson avdelningschef för Helsingborgs entreprenad.

 • 2006-2007
  TESTVÄGEN 16, ARLÖV

  Vi flyttar in i våra hyreslokaler i Arlöv, på Testvägen 16, på våning 3. Bara något år senare bygger vi om på våning 4 för att få in ytterligare medarbetare, och ytterligare ett par år senare tar vi ytterligare yta i anspråk på våning 3, så att byggservice får en egen yta för sin verksamhet. 2007 väljer vi att dela upp Arlövenhetens verksamhet i två ben, entreprenad och byggservice. Magnus Nilsson startar upp byggserviceverksamheten. 2022 ordnade vi lokaler för byggservicegängen på samma adress med lager, snickeri och personalutrymmen.

 • 2009
  JÄRVGATAN 6, LANDSKRONA

  Flyttar vi in våra nya fina lokaler på Järvgatan 6 i Landskrona. Vår byggserviceverksamhet i Landskrona kunde därmed förenas med kontoret i gemensamma lokaler! Dessa lokaler lämnade vi i december 2022.

 • 2010
  HJÄRTSTARTARE

  Som första byggföretag införskaffade vi hjärtstartare till alla byggarbetsplatser och kontor, samt utbildade alla medarbetare i HLR med hjärtstartare! Vi har därefter fortsatt köpa in fler, och har fortsatt med utbildning och även hunnit uppdatera våra kunskaper, flera gånger.

 • 2011
  Hortensiagatan 1, Helsingborg

  Helsingborgsenheten flyttar in i nya fina egna lokaler på Hortensiagatan 1 i Helsingborg. Samtidigt startar vi upp en byggserviceverksamhet i Helsingborg, som Magnus Nilsson ansvarade för. Verksamheten införlivandes 2016 med serviceverksamheten i Landskrona, till Byggservice Nordvästra Skåne, idag med Marcus Ingelsson som avdelningschef.

 • 2014
  Linero Torg

  Under början på året fick vi en ny "största order" för Byggmästar´n i Skåne. Då fick vi av LKF (Lund) uppdraget att på totalentreprenad ta oss an Linero Torg med tillhörande nybyggnation av bostäder, ett projekt på närmre 200 miljoner kronor. Projektet avslutades i december 2016.

 • 2015
  FIELDLY

  Vi ökar takten i vår digitalisering. Vi implementerar Fieldly's app till byggserviceverksamheten, där framför allt hantverkarna börjar rapportera sin tid via en app i mobiltelefonen, men också att de kan hantera ritningar/handlingar via sin smarta telefon. Våra byggarbetsplatser introducerar surfplattor allt mer, samt ser över programvaror för ett modernare arbetssätt. Idag är det ett verktyg som används i hela koncernen och med betydligt fler funktioner som underlättar vår vardag.

 • 2016
  ELEKTRONISKA PERSONALLIGGARE INFÖRS I BYGGBRANSCHEN!

  Det var en stor omställning för branschen, men införandet gick ändå rätt så bra. Med hjälp av surfplattor/ID06-kort och smarta mobiltelefoner kunde vi lösa det. På etablerade byggarbetsplatser använder vi renodlade personalliggartavlor via Entral.

 • 2017
  VIKENSKOLAN - Vår största order någonsin!

  Under sommaren 2017 lämnade vi ett anbud åt Höganäs kommun, avseende Nya Vikenskolan, en totalentreprenad med en miljöklassad byggnad GULD. Vi fick projektet, för en kontraktssumma på 262 miljoner kronor.

 • 2017
  Årets friskaste företag

  Vi vann utmärkelsen Årets friskaste företag, region syd. En tävling som anordnas av Feelgood.

 • 2018
  25 år!

  25 år sedan startade Christer Dahlén Byggmästar'n i Skåne som 2018 omsätter över 1 miljard kronor. Carin Stoeckmann utses till Årets företagare i Syd.

 • 2018
  Näringslivsmedalj

  Den 23 april blev vår VD/företagsledare tilldelad Kungliga Patriotiska Sällskapets Näringslivsmedalj!

 • 2018
  Nödlägesberedskap

  Vi implementerade akutväskor och hade övningar i Nödlägesberedskap för att säkerställa hantering vid eventuell olycka/allvarligt tillbud.

 • 2018
  Sveriges friskaste företag

  Vi vann utmärkelsen Årets friskaste företag, region syd, för andra året i rad! Ett riktigt kvitto på att vi har lyckats att skapa en frisk och välmående arbetsplats. Tävlingen anordnas av företaget Feelgood.

 • 2019
  Ordförande i Byggföretagen

  Den 15 maj 2019 blir vår VD, Carin Stoeckmann, utvald till ordförande i Byggföretagen.

 • 2020
  VÅR FÖRSTA KLIMATKALKYL

  Vi tar fram vår första klimatkalkyl åt ett anbud inom offentlig upphandling.

 • 2020
  Projektutveckling i egen regi

  Under våren 2020 startar vi upp en ny avdelning inom företaget som ska syssla med projektutveckling i egen regi. Först ut är projekt i Södra Sandby, där vi ska bygga tio moderna kedjehus i form av äganderätter.

 • 2020
  Nytt dotterbolag!

  Byggmästar'n i Skåne köper företaget Rehn Bygger AB som arbetar med renoveringsarbeten samt om-, till- och nybyggnation av såväl privata som kommersiella fastigheter. Företaget omsätter cirka 90 miljoner kronor och har 65 medarbetare. I och med förvärvet ingår Rehn Bygger AB nu i koncernen Byggmästar’n i Skåne, men företaget kommer fortsätta att vara ett eget bolag, med en egen verksamhet, med Joakim Sturk som VD.

 • 2020
  Mark i Rydebäck

  Vi gör vår största affär hittills gällande köp av mark i Rydebäck utanför Helsingborg, där vi ska uppföra cirka 250 lägenheter i flerbostadshus, i olika upplåtelseformer. Vi tog spaden i backen hösten 2022 för den första etappen Bastaskäret, trots turbulenta tider.

 • 2022
  Nytt kontor i Landskrona

  Första spadtaget för ett nytt kontor i Landskrona togs i början på februari. Kontoret stod klart våren 2023. Det är ett klimatsmart kontor byggt med KL-trästomme och med solpaneler på taken.

 • 2023
  Byggmästar'n i Skåne fyller 30 år!

  Den 17 mars 1993 startade Christer Dahlén Byggmästar'n i Skåne som under 2023 blir 30 år gammalt.