Näringslivet

Vi har byggt för näringslivet sedan vi satte spaden i jorden för vårt första bygge och vi har arbetat med många stora som små aktörer under åren. Det har avsett lokaler för produktion, lager och kontor, men även affärslokaler. 

Om- och nybyggnationen av lokaler är en viktig del av vår produktion. Den kunskap och kompetens vi har inom området gör att ett bygge oftast följs av flera hos våra kunder. Många gånger startar ett nytt samarbete i tidigt skede i förtroendeupphandling eller totalentreprenad.

Då flera av våra kunder är börsbolag, utsatta för hård internationell konkurrens, ställs vi som byggare ofta inför nya krav och utmaningar. Det kan handla om korta byggtider och tekniskt komplicerade anläggningar. Genom att arbeta professionellt i alla led och genom att sätta kvaliteten främst har vi visat att vi är ett bra alternativ på marknaden. Allt fler kunder lägger ett stort fokus på hållbarhet, särskilt inom miljöområdet, och eftersom vi själva brinner för hållbarhet är vi gärna med och påverkar kundens hållbarhetsarbete. 

Tillbaka

Offentlig förvaltning

Under årens lopp har vi fortlöpande fått förtroendet att bygga åt kommunerna runt om i Skåne, samt åt Region Skåne och statliga bolag. Det förtroendet är vi måna om att bevara. Samarbetet med professionella och kompetenta kunder inom offentliga sektorn bidrar aktivt till vår utveckling som byggare. Vi har lång erfarenhet av att bygga åt offentlig förvaltning och vet vad som gäller.

Den personliga direktkontakten vi i den mindre, obyråkratiska organisationen kan erbjuda, ger våra kunder stora möjligheter att påverka projekten under hela byggprocessen och säkerställer att vi tillsammans når rätt kvalitet och får projekten färdiga i enlighet med avtalad tid.

Tillbaka

Fastighetsbolag

Vissa bolag inom näringslivet, har till uppdrag att äga och förvalta fastigheter, avseende lokaler och/eller bostäder. Tillsammans med dem landar vi ofta i långsiktiga samarbeten, där nya projekt dyker upp fortlöpande, antingen i form av nybyggnationer, men ofta i form av hyresgästanpassningar, ombyggnationer eller tillbyggnader. Vi kan lämna fasta priser, men arbetar väldigt ofta i samverkansentreprenader med en löpande räkning som grund. Ofta är vi med och tar fram lämpliga lösningar. 

Tillbaka

Vi utför om-, till- och nybyggnationer

De flesta byggnader har en livstid som är betydligt längre än den ursprungliga funktionens. De behöver renoveras, anpassas, byggas om och till flera gånger under åren. Därför är projekt av det slaget en viktig del av vår vardag, ibland så ”vardaglig” och kontinuerlig att vi känner oss som en del i kundens organisation. Den kunskap vi får genom detta sätt att arbeta förenklar både planering och byggande. Ofta måste vi bygga under pågående drift och med smidig anpassning till de människor som har sin arbetsplats mitt i vår byggproduktion. Vissa byggnader har ett särskilt stort kulturellt värde, och även det har vi erfarenhet av att hantera, på ett varsamt och klokt sätt.

Tillbaka

Vi bygger nytt

Ett stor del av vår verksamhet avser nybyggnation, ofta där vi medverkar som totalentreprenör och ansvarar för att ta fram bygghandlingar innan byggnationen påbörjas.  Detta gör vi i nära samverkan med kund och eventuell brukare. Vi tar med oss vår erfarenhet från produktionen för att projektera fram en byggnad som blir så bra som möjligt, och även underlättar produktionsskedet, och kanske kan bidra till kortare byggtid och smartare och mer ekonomiska lösningar. Vill Ni ha fokus på miljön? Vi är gärna med och hjälper er att bygga med fokus på energifrågor och miljö i ett bredare perspektiv. Vi har erfarenheten och tycker att det är viktigt att få in miljötänket i projekteringen.

Tillbaka

Digitaliseringens krafter

Digitaliseringen går i en allt snabbare takt, och det gäller att hänga med! Vi jobbar aktivt med att utveckla vår egen digitalisering inom olika områden, och har bl a ett internt IT-forum där vi försöker fånga upp all IT-verksamhet/aspekter inom organisationen  och se över vad vi behöver göra nu och framåt. Utöver det gäller det att få med medarbetarna i processen framåt, att bejaka utvecklingen och se möjligheterna. Inom projekteringen, planeringen och produktionen finns det stora möjligheter, och vi medverkar i BIM Alliance för att hämta inspiration. 

Tillbaka