Byggmästar’n i Skånes GLN-nr: 7365564635277 

Byggmästar’n i Skånes e-postadress för fakturor:
invoice-2493@s4fprogress.com

Rehn Byggers GLN-nr: 7365566386450  

Rehn Byggers e-postadress för fakturor:
faktura@rehnbygger.se