Våra inköpsvillkor

Byggmästar’n i Skånes och Rehn Byggers inköpsvillkor gällande inköp av tjänster och material till våra byggprojekt. Dessa gäller för alla köp och är det lägsta kravet för att ingå ett avtal med oss. När du lämnar offert är det den senaste versionen som gäller. Vi låter de äldre ligga kvar, då de kan vara bra att gå tillbaka till i äldre affärer. Skillnaden mellan version 2 och 3 avser egentligen enbart att vi har missat uppgifter om Rehn Byggers GLN-nummer och e-postadress till fakturor, alltså inga ändringar i villkoren i sig.

Våra inköpsvillkor 1.0 – ladda ner PDF

Våra inköpsvillkor 2.0 – ladda ner PDF

Våra inköpsvillkor 3.0 – ladda ner PDF 

Tillbaka

Our terms and conditions

Byggmästar’n i Skånes and Rehn Byggers terms and conditions regarding the purchase of services and materials for our construction projects. These apply to all purchases and are the minimum requirement for entering into an agreement with us. Please read the latest one, the old ones are there because You might need to read it in an older agreement/contract.  The difference between version 2 and 3 really only refers to the fact that we have missed information about Rehn Bygger’s GLN number and e-mail address for invoices, so no changes in the terms per se.

Terms and conditions 1.0 – download the PDF

Terms and conditions 2.0 – download the PDF

Terms and conditions 3.0 – download the PDF

Tillbaka