Om oss

I koncernen har vi samma vision, filosofi, och framgångsfaktorer m.m. vilket Ni kan läsa mer om på koncernens sida – Om oss

Affärsidé: Rehn Byggers affärsidé är att verka inom byggsektorn, med renovering samt om-, till- och nybyggnation av såväl privata som kommersiella fastigheter.

Kärnan i företaget är engagerade medarbetare med hög kompetens och mångårig erfarenhet, där var och en känner ansvar för sin uppgift. Vi arbetar aktivt med ett lärlingssystem för att utveckla företaget med nytänkande.

Kvalitet, miljöansvar och socialt ansvar är tillsammans med kostnadseffektivitet en självklarhet i vår verksamhet då vi anser att detta gynnar kunden, miljön och våra medarbetare i längden.

Ovanstående affärsidé innebär att vår verksamhet består av traditionella byggentreprenader och byggservice. Våra kunder finns inom försäkringsbolag, offentlig förvaltning, näringsliv/industrier, bostadsrättsföreningar och hos privata husägare. Verksamheten är i huvudsak koncentrerad kring Båstad, Ängelholm, Höganäs och Helsingborg, och vi utgår från våra kontor i Ängelholm och Helsingborg.

Genom vår stora bredd kan vi leverera den kompetens och organisation som varje unikt projekt kräver. Detta ger dig som kund en trygg, nytänkande och kunnig samarbetspartner.

Kostnadseffektivitet är vårt ansvar gentemot kund. ”Priskrig” är inte vår målsättning eftersom att det varken gynnar kund, kvalitet, miljö eller medarbetare. Vi ska i vårt arbete vara så nära kunden som möjligt.

Våra kärnvärden är Utveckling – Omtanke – Engagemang – Ansvar

FÖRETAGET

Rehn Bygger är ett byggföretag med en stark förankring i bygden sedan 1982, då Klas Rehn grundade företaget. 2003 förvärvades Rehn Bygger av familjen Sturk. Företaget har sedan dess verkat som ett oberoende entreprenadföretag i byggsektorn. Juni 2020 förvärvades Rehn Bygger som dotterbolag i koncernen Byggmästar´n i Skåne AB, även det ett familjeägt bolag. Idag är vi runt 65 medarbetare, merparten hantverkare inom trä, mur, plattsättare och målare.

Vi har en platt organisation, vilket innebär att beslut fattas under ansvar så nära kunden som möjligt. För att alla medarbetare ska få rätt information och beslutsunderlag så utses, för varje projekt, en arbetsledare som har det direkta ansvaret. Kärnan i företaget är medarbetare med hög kompetens och mångårig erfarenhet, där var och en känner ansvar för sin uppgift. 

VERKSAMHET

ENTREPRENAD
Vår verksamhet på entreprenad avser om-, till- och nybyggnation som oftast pågår i minst tre månader, men som också kan pågå i flera år, och där vi behöver ha en arbetsplatsetablering med bodar och produktionsledning. Entreprenaderna utförs åt alla kundsegment, och finns både som utförande- (ni ger oss handlingar/ritningar) och funktionsentreprenader (vi tar fram ritningar/handlingar). Vi kan också bidra i att samordna övriga entreprenörer som Ni köper in.

BYGGSERVICE
Inom byggservice hjälper vi Er med underhålls- och servicearbeten, samt mindre om- och tillbyggnader av lokaler och lägenheter/bostäder åt privatkunder/konsumenter, försäkringsbolag, offentlig förvaltning, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar.

Vi utför:
– Nybyggnad (fritidsboenden, hus, garage etc)
– Renovering (badrum, kök, golv etc.)
– Ombyggnad (ändra befintligt planlösning, ex. flytt/rivning av vägg)
– Tillbyggnad (ökad boyta, ex. uterum, vinkel)

Ekonomi

Koncernen Byggmästar’n i Skånes omsättning under 2022 landade på 1,6 miljarder kronor, med en vinstmarginal på 1 %.

Rehn Bygger hade en omsättning på 138 miljoner kronor, och en vinstmarginal på 2 %. 

2022 var ett tufft år utifrån utmaningar med fördyringar och hög inflation. 

Budget 2023 ger en omsättning på 125 miljoner kronor med en vinstmarginal på 1 %.