Vision Byggmästar´n i Skåne & Rehn Bygger

Det självklara valet!

Genom att hela tiden ha fokus på vår koncerns vision – ”det självklara valet, en aktör man kan lita på” tar vi beslut för att vara attraktiva för alla aktörer; och att vi upplevs som omtänksamma och måna om medarbetare, kunder, konsulter, underentreprenörer, leverantörer, banker, försäkringsbolag m fl.

Tillbaka

Affärsidé Byggmästar´n i Skåne

Vi skall genom nyproduktion och ombyggnad tillgodose det behov av lokaler och bostäder som efterfrågas av näringsliv och offentlig förvaltning i västra Skåne.

Genom hög teknisk och administrativ kompetens samt en platt målstyrd organisation, skall vi i samverkan med kunden, sträva mot goda och sunda hus och gemensamt bästa totalekonomi.

Tillbaka

Koncernens filosofi

  • Genom att erbjuda produkter och tjänster av rätt kvalitet och största möjliga värde för våra kunder vill vi åtnjuta och behålla deras respekt och lojalitet. Nöjda kunder kommer tillbaka och marknadsför oss hos framtida kunder. Byggmästar’n i Skåne kan växa med lönsamhet.
  • Vi utvecklar Byggmästar’n i Skåne genom att kontinuerligt utveckla våra medarbetare.
  • Vi ska se till företagets bästa, det vill säga helheten, före en avdelnings eller ett projekts bästa, och gemensamt sträva mot samma mål.
  • Beslut ska tas utan byråkratiskt krångel och så nära produktionen som möjligt. Det gör vi genom att arbeta i en decentraliserad organisation med ansvar och befogenheter hos varje medarbetare.
Tillbaka