Visselblåsarlagen – Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden

Enligt lag (Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden) är vi skyldiga att från och med december 2023 ha en funktion som gör det möjligt att anmäla eventuella missförhållanden, med funktion i enlighet med lagen, riktat till dem som enligt lagen ska kunna rapportera in, ärenden som anses ha ett allmänintresse. Läs mer genom att gå in på Riksdagens hemsida och sök rätt på lagen.

Från och med december 2023 har vi en länk här som tar Er vidare till en extern funktion som vi kopplar på. Ärenden som kommer in kommer sedan inte att hanteras av oss direkt utan av en advokat. Om ärendet behöver hanteras vidare kontaktar advokaten oss för att kunna utreda och hantera på ett lagmässigt korrekt sätt.

I koncernen har vi en hållbarhetspolicy som lägger grunden för vårt personal- och arbetsmiljöarbete och vi hoppas att våra värderingar, ledningssystem och utbildningar med mera säkerställer att inga missförhållanden finns. I vår årsredovisningars hållbarhetsrapporter kommer eventuella korrekta ärenden i antal att tas upp i statistiken

Givetvis kan man även direkt till oss på annat valt sätt rapportera in eventuella missförhållanden. Vänligen kontakta i så fall i första hand vår personalchef (som Ni kan fråga efter via växeln). Medarbetare och praktikanter har via interna system kontaktuppgifter till personalchef.

Visselblåsarkanalen når du genom att klicka här: https://byggmastarn.visslan-report.se/#/