Vår verksamhet på entreprenad avser om-, till-och nybyggnationer som oftast pågår i minst tre månader, men som också kan pågå i flera år, kanske upp emot fyra år, och där vi behöver ha en arbetsplatsetablering med bodar och produktionsledning.

Entreprenaderna utförs åt alla kundsegment! De kan avse om-, till- och nybyggnationer, av lokaler och bostäder. Entreprenaderna är både i form av utförande- och funktionsentreprenader, där vi agerar genereralentreprenör eller som samordnande byggentreprenör i en delad entreprenad. 

Vår entreprenadverksamhet utgår från de tre geografiska enheterna i Arlöv, Landskrona och Helsingborg, där projekten i första hand ligger i västra Skåne.

Tillbaka