Vi har kompetensen!

Konkurrens, nya krav, ny teknik, digitaliseringen och nya utmaningar skrämmer inte oss. Tvärtom, det driver oss framåt samt hjälper oss att ständigt utvecklas, bli starkare och ännu bättre.

Inom koncernen Byggmästar’n i Skåne är vi öppna för nya förslag, lösningar och idéer. Vi ser möjligheter till lösningar istället för att fokusera på detaljrutiner och skapa byråkrati.

Vi har en platt organisation med få nivåer och korta beslutsvägar, vilket underlättar både för den enskilda medarbetaren och för kunden.

Tillbaka

Vi erbjuder

  • En enkel och lättförstådd organisation där kunderna får direktkontakt med dem som gör jobbet och som fattar beslut.
  • Ett företag som genom planerad, systematisk och kontinuerlig samverkan och kommunikation, såväl internt som extern, skapar effektivitet, kvalitetsmedvetenhet och servicekänsla, med bred och hög kompetens. 
  • En partner beredd att i nära samarbete verka för goda och sunda hus och gemensam bra ekonomi.
Tillbaka