Rehn Byggers kontor

Fakturor till oss skickas i första hand som EDI-faktura (e-faktura) med
GLN-nr7365566386450  VAT-nr: SE556638645301
alternativt som PDF-faktura till faktura@rehnbygger.se
Tänk på att fakturan måste vara sparad i pdf-format och inkludera ev. bilagor.

Nedan hittar du vår reklamationsblankett!

Reklamationsblankett