Vi på byggservice hjälper Er med underhålls- och servicearbeten, samt mindre om- och tillbyggnader av lokaler och lägenheter åt näringsliv, offentlig förvaltning och fastighetsbolag. Vi arbetar gärna i ramavtal, med näringslivet, offentlig förvaltning och fastighetsbolagen, men såklart även i enskilda projekt.

Vår byggserviceverksamhet utgår våra tre geografiska enheter i Arlöv, Landskrona och Helsingborg. Magnus Nilsson ansvarar för vår enhet i Arlöv, medan Marcus Ingelsson ansvarar för serviceenheterna i Landskrona och Helsingborg. 

Hantverkarna har tillgång till lätta lastbilar. För att administrera sina projekt/avrop har de smarta telefoner, med e-post och med applösningar för att kunna hantera diverse via telefonen. Med hjälp av telefonen kan de läsa handlingar/ritningar, signera egenkontroll, gå olika sorters ronder (till exempel skydds- och miljöronder), dokumentera händelser, hantera personalliggare och dagbok, läsa byggbranschens regelverk, se säkerhetsdatablad, göra arbetsberedningar, hantera sina skriftliga tillstånd (till exempel för liftar) med mera. 

Hantverkarna jobbar väldigt självständigt och är med och samordnar underentreprenörer, materialköp etc, även om vi har projektansvariga som håller övergripande koll och medverkar. 

Tillbaka