KOMPETENS

Genom att utveckla medarbetare, utvecklas Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger. Genom att ständigt sträva efter en hög teknisk och administrativ kompetens klarar vi av att arbeta i en platt organisation med ett enkelt ledningssystem, och ger dessutom möjlighet till snabba beslutsprocesser, och underlättar det målstyrda arbetet. Kompetens får vi genom förmågan att förvalta erfarenheter och kunskaper vi får, till exempel genom att gå på utbildning eller att gå som arbetsledare i lära hos en platschef, eller genom erfarenhetsåterföringar från våra projektuppföljningar eller i vår avvikelsehantering och i våra utvecklingsförslag. Genom att hela tiden sträva efter en hög kompetens får vi med på köpet en trygghet hos medarbetare att våga lösa problem och fatta beslut, utan att falla tillbaka på onödig byråkrati. Genom att hela tiden sträva efter en hög kompetens skapar vi också möjlighet till kreativitet och utvecklingsarbete, och att ständigt bli bättre. Kompetens avser allt från regelverk, till affärsmässighet, ekonomi, projektering, produktionsteknik och ledarskap. Genom kompetens inom kommunikation, planering, målstyrt arbete och ledarskap skapas bättre möjlighet till samverkan och strävan i enkelhet.

ENKELHET

Enkelhet skapar förutsättningar för effektivitet och glädje! För att klara av att arbeta i ett ”enkelt” ledningssystem, utan detaljinstruktioner och onödig byråkrati, krävs det kompetens och en god samverkan, så man känner sig trygg i det. Enkelhet gör att vi lägger fokus på rätt saker och kan utöva vår kreativitet. Vi måste hela tiden våga utmana oss med frågorna ”Behövs verkligen detta dokument/denna rutin? Vad leder det till?” Det är kanske i själva verket något annat som behövs… Vi ska undvika falsk trygghet genom dokument och byråkrati! Däremot ska vi genom kompetens och god samverkan säkerställa att vi efterlever vårt KMA-ledningssystem och driver våra projekt framåt. Enkelhet är vägen till effektivitet.

SAMVERKAN

Oavsett roll och uppgift i koncernen behöver vi samverka och kommunicera för att skapa en så effektiv organisation som möjligt, inom avdelningar samt på företagsnivå och mellan företagen. Vi behöver en god samverkan för att kunna leverera rätt projekt i rätt tid, på ett säkert och sunt sätt. Genom ett starkt internt fokus på samverkan och därmed kommunikation inom våra projektteam underlättas det även externt. Nyckeln till framgång är även den externa samverkan med kunder, brukare, konsulter, underentreprenörer, leverantörer med flera. Det är viktigt att se oss som ett större team, där vikten av kommunikation och samordning är så viktiga.