Vi har byggt och äger och förvaltar ett lager inklusive personalutrymmen åt Oatly i Landskrona. Projekteringen ägde rum våren 2012 med byggstart i september. Lagret ägs av Havrehuset Fastigheter AB, ett helägt dotterbolag till Byggmästar´n i Skåne. Byggnaden stod klar våren 2013 och har sedan dess hyrts ut till Oatly.

KONTAKTA OSS

Ni kan kontakta oss via formuläret nedan.

    Härmed godkänner jag att Byggmästar´n i Skåne får hantera de uppgifter jag väljer att sända in. Jag är medveten om att e-postadressen blir synlig för Byggmästar´n i Skåne, men namn och telefonuppgifter behöver jag inte fylla i, om jag inte själv önskar så. Uppgifterna får endast hanteras gällande det ämne/meddelande jag tar upp. När ärendet är hanterat ska uppgifterna tas bort.