Åt Landskronahem AB utför vi en ombyggnation av Omsorgens hus, från hotellverksamhet till kontorsbyggnad. Totalentreprenaden har en kontraktssumma på 73 miljoner kronor och ska vara klar 2022.