I egen regi kommer vi att uppföra fem klimatsmarta byggnader med tre våningar, med totalt 59 bostadsrätter. Projektet är indelat i två etapper, där vi först kommer att resa tre av fem hus för att sedan i etapp 2 fortsätta med återstående två husen. Inflyttning kommer att ske under sommaren 2022 för etapp 1 och inflyttning till hösten för etapp 2.

Försäljningen av Roos Garden sköts av Våningen och Villan, mer information hittar Ni här.