I Hofterup, Kävlinge kommun, ska Byggmästar’n i Skåne bygga en ny förskola åt KKL Fastigheter AB.

Totalentreprenaden har en kontraktssumma på 80 miljoner kronor och ska vara klar årsskiftet 2022-2023.