Åt Acrinova AB ska vi utföra nybyggnationen av Södra Gränstorps förskola i Trelleborg. Förskolan ska ha plats för åtta avdelningar och har en yta på cirka 1745 kvadratmeter. Totalentreprenaden ska har en kontraktssumma på 52 miljoner kronor och ska vara klar 2021.