Vi har utfört en om-, till- och nybyggnation av Vikenskolan åt Höganäs kommun. Nybyggnationen bestod av en skolbyggnad på cirka 8 500 kvm som ersatte en stor del av den befintliga skolan som revs. Den nya byggnaden innehåller bland annat skolsalar, matsal, bibliotek och administrativa lokaler. På grund av den pågående verksamheten delades projektet upp i etapper och skolan ska var helt klar 2021. Kontraktssumma för totalentreprenaden lågpå 262 miljoner kronor.

KONTAKTA OSS

Ni kan kontakta oss via formuläret nedan.

    Härmed godkänner jag att Byggmästar´n i Skåne får hantera de uppgifter jag väljer att sända in. Jag är medveten om att e-postadressen blir synlig för Byggmästar´n i Skåne, men namn och telefonuppgifter behöver jag inte fylla i, om jag inte själv önskar så. Uppgifterna får endast hanteras gällande det ämne/meddelande jag tar upp. När ärendet är hanterat ska uppgifterna tas bort.