Tillbaka

Alla medarbetare hos oss får en genomgång av affärsetik på vår “kick off” för nya medarbetare, men som tjänsteperson ska man dessutom delta i ytterligare en mer fördjupad genomgång. I veckan har vi haft en sådan genomgång för ett gäng nya medarbetare.

Men vad menas då med affärsetik? Affärer vet vi ju vad det är, och vi gör affärer med kunder, konsulter, leverantörer och underentreprenörer. Affärer gör vi varje dag! Med etik menar vi ett regelverk. Vad är rätt att göra och vad är fel att göra? Ofta brukar man koppla på ordet moral, som etik och moral. Med moral menas då viljan att efterleva och tillämpa regelverket, det vill säga etiken.

Vi har i vår hållbarhetspolicy med texter kring affärsetik och vi har i vår KMA-handbok rutiner kring hur vi får eller inte får agera kopplat till olika aktörer och har vävt in rutinerna i processen för kalkyl- och anbudsgivning, beställning, inköp och i det interna arbetet. Vi har alltså vävt in det i tre olika processer, med fokus på kund, underentreprenörer, leverantörer, konsulter och internt agerande. Till detta tar vi även upp det externa regelverket som finns som vi behöver känna till och tillämpa, till exempel Brottsbalken, Institutet mot Mutors näringslivskod, ÖMK (överenskommelse mot mutor i bygg), Byggföretagens uppförandekod men också flertalet kunders uppförandekoder. Det handlar om att undvika mutor, korruption, förskingring med mera. Affärer görs ju som bekant mellan personer, medan de ekonomiska transaktionerna görs mellan företag, och att det är företagens pengar det handlar om.

Under genomgången tar vi upp ett antal exempel som vi vet att vi ”utsätts för” och resonerar kring dem. Vi brukar vara väldigt eniga i gruppen om svaren på exemplen. Egentligen är det väldigt lätt och vi kan landa i att det är det sunda förnuftet som råder och kompassen att vilja göra rätt. Det vi försöker lyfta är att vi egentligen inte behöver kunna detaljer i regelverket, utan snarare landa i ett sund förnuft och i vissa frågor:

  • Kan jag berätta det här för min närmsta chef eller för vår VD? Kan jag inte det, är det sannolikt inte lämpligt eller korrekt. Avstå då.
  • Kan jag svara en journalist på varför jag gjorde så här? Kan jag inte det, är det sannolikt inte lämpligt eller korrekt Avstå.

Vid minsta lilla frågetecken, prata med din chef eller med VD.

Kulturen har förändrats över tid och är idag annorlunda mot för 30 år sedan, eller 10 år sedan. Men det förekommer att situationer kan uppstå som alltså inte är i linje med önskad affärsetik. Det finns aktörer som vill bjuda på ett otillbörligt sätt, och dem måste vi ”utbilda” genom att avstå och förklara varför. Genom att vi själva vet och förstår vad affärsetik handlar om, ska det aldrig spela någon roll vad en extern aktör vill bjuda på, för då vet vi när vi ska avböja, så att sådana situationer inte uppstår.

– Under genomgången gick vi igenom Byggmästar’n i Skånes värdegrunder och det handlade mycket om att man ska använda sunt förnuft när man gör affärer. Vi gick även igenom olika praktexempel, och fick föra diskussioner kring hur vi själva hade agerat i olika situationer. Det är lätt att veta vad som är rätt och fel, men när en situation uppkommer är det inte alltid man för samma typ av resonemang, därför tycker jag att den här typen av genomgångar är väldigt bra för då får man lov att sätta sig in i situationer som kanske inte är i linje med det som är rätt, och då se till att man agerar korrekt utifrån företagets värdegrunder. Jag tycker att det ger mig en förstärkt trygghet i hur jag ska agera i min roll som arbetsledare vid olika affärer med kunder, underentreprenörer och leverantörer, säger Rasmus Sandberg, arbetsledare på Malmö entreprenad

Genomgången genomfördes digitalt och med ett gäng engagerade medarbetare. Regelverket kändes som en självklarhet för alla.

SENASTE INLÄGGET

2023-11-30

Vi är mycket tacksamma ...

2023-11-24

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar ...

2023-11-22

Vårt samhälle har många olika utmaningar ...