Tillbaka

Arbetsmiljöfokus 2024

2023 var ett dystert år när det kommer till allvarliga arbetsmiljöolyckor i Sverige, och i december särskilt hade byggbranschen en mycket mörk månad. Samtidigt har arbetet och fokus på arbetsmiljö och säkerhet verkligen lyfts i branschen, om vi jämför från när vårt företag grundades 1993. Statistiken har tydligt gått ned om man tittar över tid och 2022 hade branschen fem dödsolyckor på hela året. Det är fem dödsolyckor för många, men under 2023 dog dessvärre fler bara i december månad. Vi märker en stor kunskapshöjning över tid i branschen och hos oss, och mycket har gjorts kring arbetet med kunskap och attityder, för att förflytta branschen in i ett helt annat säkerhetstänk mot hur det var på 1990-talet. Då hade vi mössor på bygget och hjälm ibland. Idag är det hjälm med hakband som gäller som huvudregel. Verktygen är idag bättre och säkrare, ställningarna byggs med betydligt bättre kvalitet och fallskydd överlag har utvecklats och medarbetare har idag en helt annan utbildningsnivå när det kommer till arbetsmiljö. Till exempel kom ställningsutbildningen på plats 2006 som krav, samt kompetenskrav på byggarbetsmiljösamordnare 2010. Arbetsgivarorganisationen jobbade på i många år för att till slut investera i och inviga en säkerhetspark på Arlanda 2019. Dit kan aktörer åka för att träna och utbildas inom arbetsmiljö och säkerhetskultur. Har Ni inte varit där? Boka in ett besök och åk dit! 2021 valde Byggföretagen att införliva den digitala och kostnadsfria utbildningen Safe Construction Training som en obligatorisk utbildning för alla medlemsföretags medarbetare men också för andra företags medarbetare, som är verksamma på byggarbetsplatser som byggarbetsmiljösamordnas av medlemsföretag. Så branschen jobbar mycket aktivt med att lyfta alla, kunskapsmässigt och attitydmässigt och vi ser effekten av detta.

Vi har sedan vi startade utvecklat vårt arbetsmiljöarbete, men det tog mer fart runt 2010 när vi började bygga upp utbildningsinsatser mer internt och utbildade egna handledare. Det innebar att det blev lättare för oss att utbilda när behov uppstod och dessutom bygga upp en allt bättre egen kompetens. Vi OHSAS-certifierade vårt arbetsmiljöledningssystem in i vårt ISO-certifierade kvalitets- och miljöledningssystem och därefter gick den certifieringen över till en ISO 45001-certifiering. Vi har satt en högre nivå på våra krav på kunskap än vad Arbetsmiljöverket eller våra kunder kräver, men det är för att lättare kunna driva arbetsmiljöarbetet ute på byggena. I mer än tio år har vi även genomfört så kallade arbetsmiljöveckor med olika teman. I höstas var temat riskanalysprocessen och några andra år har fokus varit fallskydd, nödlägesträning, olyckor- och tillbudsrapportering. 2012 var vi det svenska bidraget i den europeiska tävlingen i Good Practice Award, och 2019 blev vi utsedda till Sveriges friskaste företag.

Men 2023 gav oss ändå en tankeställare och naturligtvis blir man väldigt illa berörd av statistiken och det får oss att fundera över vad vi kan göra för att förflytta oss ännu mer, och vad branschens olika aktörer kan göra? Under 2024 kommer vi att lägga ännu mer fokus på arbetsmiljön och säkerhetskulturen. Så vad kommer vi att lägga fokus på?

Eftersom Arbetsmiljöverket kommer med ett nytt regelverk 2025 har vi under hösten förberett oss genom att läsa igenom och uppdatera utbildningar, rutiner, mallar med mera. Nu kommer vi med start redan i januari att återigen utbilda alla våra handläggare inom byggarbetsmiljösamordning. Förutom att vi går igenom regelverket och våra reviderade rutiner passar vi på att lägga ett stort fokus på attityd och beteende till arbetsmiljö och säkerhet och i hur vi ska leda samtliga på våra byggarbetsplatser i ett sunt och engagerat arbetsmiljöarbete.

På vår Byggmästardag den 20 mars samlas alla medarbetare i koncernen och kommer att få delta i ett pass kring säkra kranlyft.

Den 29 april stannar vi upp och lägger lite extra fokus på Byggföretagens Säkerhetsdag, samma dag som FN:s arbetsmiljödag.

Under hösten har vi vår arbetsmiljövecka och under hela året i övrigt pågår en hel del olika arbetsmiljöutbildningsinsatser, som till exempel Startkurs arbetsmiljö, Träning evakuering nödställd i sele, nödlägesträning, brandfarliga arbeten, ställningsutbildning och säkra lyft. Varannan månad har vi digital genomgång med skyddsombuden och på hösten hålls en fysisk träff för alla skyddsombud.

För att hålla oss uppdaterade med hur andra i vår bransch arbetar med arbetsmiljöfrågorna medverkar vi även i externa nätverk och har en ledamot i Byggföretagens nationella utskott och två personer som medverkar i det skånska arbetsmiljöutskottet som samordnas av Byggföretagen, och där vår medarbetare är utsedd till ordförande.

Arbetet med att skapa säkra byggarbetsplatser är viktigt och ett arbete som aldrig tar slut, och det är viktigt att vi gör det i samverkan med alla andra, på byggena, inför byggnationen och inom branschen. 

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...