Tillbaka

Nu i höst har vi extra fokus på kompetensutveckling inom arbetsmiljö.  Vi har i nutid haft ett par heldagar då vi genomfört Startskurs Arbetsmiljö, där även en representant från Byggnads medverkade. Målgruppen är våra nyvalda skyddsombud, personer som ska ha uppdrag som handläggare för BAS-U/P och personer som ska jobba som chefer. Under utbildningsdagarna dök det upp många intressanta diskussioner. Vårt upplägg är att vi har blandat det svenska regelverket med hur vi löser regelverket genom just våra rutiner på Byggmästar´n i Skåne. Det är så mycket lättare att förstå och ta till sig utbildningen, när det finns aktuella exempel att hänvisa till och man känner igen sig i sammanhanget och det kopplas så starkt till vårt ledningssystem. Vi pratade om Arbetsmiljölagen, alla arbetsmiljöföreskrifter som vi berörs av i branschen, hur man strukturerat gör riskbedömningar, hur arbetstidslagen ser ut, vad stress är och förståelse för vad som kan påverka, hur vi kan påverka och även se risker. Vi blandade övningar med teori, gemensamma diskussioner och små arbetsgrupper.

Senare i höst kommer vi även att ha den intern utbildningar för handläggare BAS-U. Som handläggare Bas-U måste man gå både Startkurs Arbetsmiljö och den riktade utbildningen BAS-U, liksom en hel del andra utbildningar så man kan verka i rollen som handläggare. BAS står för ByggArbetsmiljöSamordning. Utöver dem har vi planerat in Ställningskurs 2-9 meter, Säkra lyft och Brandfarliga arbeten, som vi alltid kör löpande efter behov. Eftersom vi har egen utbildad personal, externt godkända, som är handledare har vi kompetensen inom Byggmästar´n i Skåne och då blir det så mycket enklare att göra ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete och få processerna att fungera och att lära ut med stark koppling till våra rutiner, mallar och checklistor. Det är bara att lyfta luren inom företaget och vi kan komma ut till byggarbetsplatsen och titta om det behövs. Vi kan även hjälpa till att förbereda arbetsberedningsmallar och checklistor för att få det att fungera smidigt. Vi vill ha trygga chefer och medarbetare och denna kompetensutveckling är ett led i det arbetet.

Vi ser också fram emot vår årliga arbetsmiljövecka som i år sker vecka 41, då vi har extra insatser inom området. I år fokuserar vi på arbetsberedningar och på rapportering av tillbud och olyckor, även inom miljö. Detta arbetar vi givetvis ständigt med, men vi vill bli ännu bättre och ser en möjlighet till förbättring och fokus. Vi kommer att återkomma i bloggen gällande Arbetsmiljöveckan, när det är genomfört förstås!

På återseende!

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...