Tillbaka

Genomgång under Arbetsmiljöveckan!

Igår samlades ett gäng på vårt egna regiprojekt, Bastaskäret i Rydebäck, för genomgången under arbetsmiljöveckan. Deltagarna gick först igenom uppgifterna kring nära anhöriga för att se om något behövde uppdateras i vår databas för medarbetare och UE.

Sedan drog själva passet igång, som hölls av projektchefen Tomas Axelsson. Temat för veckan är hur vi fångar upp och hanterar våra risker. Under genomgången stannade man upp i en del reflektioner och samtal gällande vad man ska tänka på när det kommer till risker och vad vi ska tänka på. Utifrån diskussionerna gjordes också noteringar, som projektchefen sedan skulle ta med sig till koncernens utvecklingsgrupp för att se hur vi kan utveckla arbetet vidare.

På det här passet fick projektet även deltagare med från stabens medarbetare, som också medverkade i samtalen.

– Vi har stannat upp för att samlas kring vår årliga arbetsmiljövecka och har gått igenom riskanalyser, processen kring det och hur vi hanterar riskerna. Det blev bra diskussioner runt bordet, där vi fick fräscha upp våra kunskaper kring de viktiga arbetsmiljöfrågorna, berättar Tomas Axelsson, projektchef på Byggmästar’n i Skåne.  

– Jag är ny i branschen, och för mig var det en väldigt bra genomgång och den fick mig att förstå vikten av att fundera över risker i hur man ska hantera dem, långt innan de inträffar, säger Hanna Stoeckmann från staben.   

Arbetsmiljöveckan på Bastaskäret i Rydebäck har påmint oss om den avgörande betydelsen av att noggrant överväga och hantera risker inom byggbranschen. Att proaktivt identifiera och hantera potentiella faror är otroligt viktigt för att vi ska kunna uppnå en god arbetsmiljö, där vi kan stoppa olyckorna innan de hinner inträffa. Det är viktigt att vi kan samlas på detta vis och diskutera kring dessa viktiga arbetsmiljöfrågor. Låt oss tillsammans arbeta för en framtid där säkerhet är en självklarhet inom byggindustrin!

SENASTE INLÄGGET

2024-04-19

För att säkerställa en kontinuerlig utveckling ...

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...