Tillbaka

Genomgång på projektet Tirfing under Arbetsmiljöveckan!

Idag samlades ett gäng på projektet Tirfing i Lund för genomgången under arbetsmiljöveckan. Gänget gick igenom uppgifterna kring nära anhöriga för att se om något behövde uppdateras i vår databas för Medarbetare och UE och sedan drog själva passet igång, som hölls av projektchefen Martin Forsberg.

Temat för veckan är hur vi fångar upp och hanterar våra risker, något som är otroligt viktigt att belysa i vår bransch. Passet startade med en allmän statistik över olyckor och sjukdomsfall, för att deltagarna skulle få en bild över vilka risker som idag är de mest vanligt förkommande. Vi gick sedan igenom en del riskbedömningar på företagsnivå, som till exempel verktyg och maskiner, kemikalier och tunga lyft. Riskbedömningarna har alla tillgång till via vårt intranät, sedan hänger vi även upp dem på arbetsmiljötavlorna på våra byggen. Under genomgången stannade vi upp i en del reflektioner och samtal, och gruppen fick även utifrån ett riktigt “fall” analysera vilka risker som fanns och hur de hade kunnat hanteras. Vidare diskuterade vi också mer generellt vilka risker som kan finnas på våra byggarbetsplatser och hur vi kan tänka där. Under genomgången gjordes även noteringar, som projektchefen sedan skulle ta med sig till koncernens utvecklingsgrupp för att se hur vi kan utveckla arbetet vidare.

För att runda av passet så gick gänget en skydds- och miljörond på projektet!

– Passet bjöd på många bra diskussioner gällande bland annat risker och hur vi arbetar med vår riskprocess! Sedan är det bra att vi ses från olika arbetsplatser så att vi kan dela erfarenheter med varandra, berättar Martin Forsberg, projektchef på projektet Tirfing.  

– Arbetsmiljöveckorna är alltid högt uppskattade! Vi får möjligheten att stanna upp och prata om säkerheten, vilket är så viktig i vår bransch, säger Mattias Hansson, arbetsledare på projektet Tirfing.  

Att kunna identifiera våra risker är ytterst viktigt för att vi ska kunna upprätthålla en så säker byggarbetsplats som möjligt. Ibland är det nyttigt att stanna upp och verkligen tänka igenom vilka risker som finns! Ibland märker vi inte av dem förrän det är för sent. Hitta tiden för att stanna upp och reflektera gällande risker! Med hjälp av sådana här genomgångar kan vi hjälpas åt att påminna varandra om riskerna och hur vi hanterar dem på bästa sätt. Vi tackar dagens deltagare för en givande och diskussionsrik genomgång! Ta hand om er!

SENASTE INLÄGGET

2023-11-30

Vi är mycket tacksamma ...

2023-11-24

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar ...

2023-11-22

Vårt samhälle har många olika utmaningar ...