Tillbaka

Genomgång hos Rehn Bygger under Arbetsmiljöveckan!

Idag samlades gänget på Helsingborgsavdelningen inom Rehn Bygger för genomgången under arbetsmiljöveckan. Verksamheten där avser till stor del byggservice och avrop av olika slag och skiljer sig åt mot stora och långa byggentreprenader. Hantverkarna får sina arbetsordrar och hanterar dem väldigt självständigt, med viss styrning från produktionsledningen. Men produktionsledningen är inte på plats ute i projekten på samma sätt som på större entreprenader, med bodetableringar mm. Därför blir också samtalen kring risker lite annorlunda i en sådan grupp.

Gänget gick igenom uppgifterna kring nära anhöriga för att se om något behövde uppdateras i vår databas för Medarbetare. Sedan drog själva passet igång, som hölls av VD Joakim Sturk med stöd av KMA-samordnare Susanne Gustavsson. Temat för arbetsmiljöveckan är hur vi fångar upp och hanterar våra risker. Under genomgången stannade man upp i en del reflektioner och engagerade samtal. Noteringar gjordes, som avdelningschefen sedan kommer ta med sig till koncernens utvecklingsgrupp för att se hur vi kan utveckla arbetet vidare.

– Jag tyckte det var en bra genomgång av riskhantering. Mycket var ju självklart men där fanns även en del nytt man kunde ta till sig, berättar Christer Rolf, plattsättare/murare, Rehn Bygger i Helsingborg. 

 – Jag tyckte det var bra information att ta med sig i vardagen, säger Joel Johansson, skyddsombud och hantverkare, Rehn Bygger i Ängelholm.

– Det gick bra med genomgången! Det är alltid roligt att träffa kollegorna och diskutera arbetsmiljö, både under genomgången men även vid efterdyningarna vid frukostbordet, berättar Susanne Gustavsson, KMA, Rehn Bygger i Ängelholm.

– Vi hade ett bra arbetsmiljömöte där vi gick igenom vår riskanalys och identifierade några potentiella faror och problem på vår arbetsplats. Vi diskuterade hur vi kan förebygga och hantera dessa risker, samt vilka resurser och stöd vi behöver. Det som vi kunde gjort annorlunda, kunde till exempel varit att det skulle vara lite mer anpassat till mindre byggserviceprojekt (risker med tredje man). Alltid bra med denna typ av möte när man stannar upp och reflekterar, säger Patrik Sturk, platschef, Rehn Bygger i Helsingborg.

Att kunna identifiera våra risker är ytterst viktigt för att vi ska kunna upprätthålla en så säker byggproduktion som möjligt. Ibland är det nyttigt att stanna upp och verkligen tänka igenom vilka risker som finns! Hitta tiden för att stanna upp och reflektera gällande risker! Med hjälp av sådana här genomgångar kan vi hjälpas åt att påminna varandra om riskerna och hur vi hanterar dem på bästa sätt. Vi tackar dagens deltagare för en givande och diskussionsrik genomgång! Ta hand om er!

 

 

 

SENASTE INLÄGGET

2024-04-19

För att säkerställa en kontinuerlig utveckling ...

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...