Tillbaka

Decenniets andra år går mot sitt slut, och vilket år det har varit… ett fortsatt annorlunda år med många utmaningar, goda såväl som svåra. Någonstans trodde vi att 2021 var året då pandemin skulle ebba ut, tack vare vaccinationen som kom igång under början på året. Nu står vi dessvärre här igen, med restriktioner likt dem vi hade i somras. Men vi får alla kämpa på och bidra så gott det går, för ett hålla ned smittspridningen. Låt oss hoppas att vi under 2022 kan få se Covid-19 försvinna som pandemi.

Vad har då hänt hos under året? I byggbranschen har vi under året pratat väldigt mycket om utbildningen Safe Construction Training som Byggföretagen har tagit fram, en branschstandard med en gemensam syn på säkerhetsfrågor som bidrar till en lägsta acceptabel kunskapsnivå för att få vara verksam på byggarbetsplatser. Samtidigt tog bankerna fram riktlinjer för finansiering av bygginvesteringar för att bidra till en hållbar kreditgivning och socialt hållbar byggbransch. Bankerna vill börja tillämpa dem under 2022. Vår VD Carin Stoeckmann fick fortsatt förtroende och blev omvald som Byggföretagens ordförande.

Under året har vi pratat mycket om återbruk i byggbranschen och om klimatdeklarationer. En ny lag (samt föreskrift från Boverket) börjar gälla från och med januari 2022, med syftet att höja medvetenheten och kunskapen kring byggbranschens klimatpåverkan, genom att lämna in klimatdeklarationer för nybyggnationer. Mycket av vårt fokus under året har legat på att ta fram klimatberäkningar så att vi är redo att ta fram klimatdeklarationerna när kravet börjar gälla.

Mitt i denna omställning till en mer klimatneutral byggsektor slog cementkrisen ner när Mark- och miljööverdomstolen valde att avvisa Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i Slite på Gotland. Det har varit många turer hit och dit. Efter att Riksdagen genomfört en lagändring i Miljöbalken beslutade regeringen att Cementa skulle få lov att fortsätta bryta kalksten på sitt gamla tillstånds volym. I början på december lämnade Urbergsgruppen in en överklagan till Högsta förvaltningsdomstolen och begärde en inhibering (att beslutet ska stoppas under prövningen). Vi bevakar läget och hoppas att situationer löser sig. Alldeles oavsett, så är cementkrisen inte löst än, för regeringens beslut gäller ändå bara fram till 31 december 2022, och därefter vet vi inte hur Sveriges cementförsörjning kommer att se ut, eller hur hållbar den kommer att vara. Det känns enormt frustrerande.

Våra projekt i egen regi har under året ökat. I våras stod våra nybyggda kedjehus i Södra Sandby klara, samtidigt som ytterligare en etapp påbörjades. Under året påbörjade vi i Staffanstorp nybyggnationen av fem klimatsmarta punkthus med tre våningar, med totalt 59 bostadsrätter. I början på hösten startade vi upp projekteringen av ytterligare ett projekt i egen regi, där vi ska bygga ägarlägenheter på Månsgård i Rydebäck.

Samtidigt har vi jobbat mycket med integrationen mellan Rehn Bygger och Byggmästar’n i Skåne, kopplat till KMA-ledningssystem, ekonomisk administration och programvaror. Arbetet har gått bra och vi hoppas kunna genomföra vår första gemensamma Byggmästardag under 2022. Den var tänkt att hållas för koncernens alla medarbetare i mars, men såsom situationen ser ut just nu, har vi valt att flytta fram den till september. Men väntar man på något gott väntar man inte för länge!

Kollar vi på våra projekt så har vi under 2021 både avslutat och påbörjat en rad nya projekt. I somras fick vi en ordentlig orderingång på över 600 miljoner kronor, där vi bland annat, bara för att nämna några, har fått in två projekt i Höganäs, i den nya stadsdelen Tornlyckan. Vi ska på totalentreprenad bygga ett flerbostadshus på nio våningar med 38 lägenheter åt Midroc och två flerbostadshus åt Hylens fastighetsförvaltning med 36 lägenheter samt komplementbyggnader och parkeringsplatser. I Malmö kommer vi att utföra ett nytt bostadsprojekt, där vi åt Södertorpsgården, Fastigheter för seniorboende, på generalentreprenad ska bygga 84 lägenheter. Vi har även fått i uppdrag att bygga en ny förskola i Bara, åt SVEDAB. Under året har vi dessutom avslutat en hel del projekt, bland annat nybyggnationen av Källängens förskola i Malmö, Kv. Ådan i Lund, en nybyggnation av ett flerbostadshus med 25 lägenheter åt LKF AB, Miniatyrrosen i Helsingborg, där vi har byggt ett flerbostadshus på fem våningar åt Derome Hus AB, Södra Gränstorp, en nybyggnation av förskola i Trelleborg åt Acrinova AB och en vårdcentral i Bara med Region Skåne som brukare.

Just nu har vi slutfört vår Affärsplan inklusive Utvecklingsprogram och budget för 2022, och vi vet att vi har en fin orderstock med oss in i nästa år. Bedömd volym för moderbolaget Byggmästar´n i Skåne är 1,4 miljarder med en rörelsemarginal på 3 %. Utöver det tillkommer volym och bidrag från dotterbolagen. Vi kommer fortsatt att lägga stort fokus på kompetensutveckling, arbetsmiljö, ökad digitalisering, inköpsprocessen och sunda UE-kedjor, samt vår klimatpåverkan.

Avslutningsvis vill vi tacka våra kunder, konsulter, leverantörer och underentreprenörer för insatserna under 2021. Vi hoppas att slutet på året innefattar skratt, glädje, välmående och möjligheten att träffa nära och kära, på ett säkert sätt. På återseende 2022!  

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...