Tillbaka

Årets KMA-revision är genomförd!

I veckan har vi genomfört vår externa KMA-revision. Under tre dagar, sju mandagar, kom tre revisorer från Qvalify och granskade oss på flera av våra geografiska enheter i Landskrona, Helsingborg och Ängelholm samt vår övergripande ledning och stabsarbete. Granskningen har skett utifrån de tre ISO-standarderna, i en så kallad uppföljande revision för Byggmästar´n i Skåne. I år var det dessutom dags för Rehn Bygger att certifieras. ISO-standarderna ger företag stöd i att skapa en systematik i att utveckla, planera, genomföra och följa upp, samt i att omvärldsbevaka. ISO-standarderna vi tillämpar är dem som avser kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Ett företag som går in i ett nöjt läge slutar att utvecklas, och därför är det bra att alltid vara redo för nästa steg i utvecklingen och ta emot såväl intern som extern input för den utvecklingen. Vårt ledningssystem bidrar verkligen till detta, dels i fokus på ständig utveckling, dels i fokus på omvärldsbevakning för att snappa upp vad som händer och sker utanför organisationen. Vi följer hela tiden med i vad som händer inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö, men också utifrån det stora hållbarhetsperspektivet och digitaliseringen. Ledningssystemet fungerar som en stabil grund att bygga vidare på, och hela tiden få med kraven som ställs. Världen har verkligen förändrats sedan vi certifierade oss 2004, och idag lever vi med betydligt fler krav och utmaningar som behöver tacklas, men vi upplever ändå att vi klarat den resan bra, mycket tack vare ledningssystemet. I samband med revisionerna får vi också en hel del input från revisorerna, med förbättringsförslag vi kan jobba vidare med om vi vill.

Under de sju mandagarna hanns en hel del byggarbetsplatsbesök med, på både lite större entreprenader och på mindre mer serviceintriktade projekt. Vi granskades gällande vår kalkyl- och anbudsprocess, inköp, projektering och projektledning, på flera avdelningar och vi även en granskning inom stabsarbetet kring personalarbete, kommunikation mm. Som medarbetare kan man lätt bli lite nervös och spänd inför en revision, och när revisionen är klar, infinner sig en lättnad och en trötthet. Det är en stor anspänning för många, även om några i flera år medverkat i revisioner.

Årets revision gick väldigt bra och i vanlig ordning fick vi mycket feedback på sättet vi arbetar på samt några förbättringsförslag. Vi fick dessutom mycket beröm för vårt sätt att arbeta, vår kompetens, vårt engagemang, vår omvärldsbevakning och vårt engagemang för hela branschens utveckling. Vi fick behålla våra certifikat inom Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger fick också bekräftat att de kommer att certifieras efter att ha släckt fyra mindre avvikelser. Totalt sett under de sju mandagarna fick vi som koncern 7 mindre avvikelser att hantera, och vi tog tag i dem direkt och släckte dem redan någon timme efter det avslutande mötet.

– Vårt ISO-certifierade ledningssystem har varit en stor anledning till vår utveckling över tid och jag är glad att vi tog beslutet om certifieringen 2004. Vi har funnit en systematik som hjälper oss fram på ett effektivt sätt, med lagar och andra krav i beaktande, inklusive befintliga och kommande krav, bland annat från kunderna. Ledningssystemet hjälper oss att ständigt ta små, små steg framåt, istället för att man på ett mer ryckigt sätt tar olika utvecklingssteg. Det är även väldigt roligt att revisionen gick väldigt bra för vårt dotterbolag Rehn Bygger som snart, efter att hanteringen av avvikelserna blivit godkänd, är certifierade inom samma ISO-standarder som Byggmästar’n i Skåne, säger Carin Stoeckmann, VD för koncernen Byggmästar’n i Skåne.

– Äntligen! Det känns riktigt skönt att efter dessa tre intensiva dagar få beskedet om att det vi gör är bra och ger oss de efterlängtade ISO-certifikaten inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Förberedelserna har pågått under lång tid, från att implementera Byggmästar´n i Skånes ledningssystem till att bli ett koncernledningssystem, och till att införliva det i vår vardag. Rehn Byggers grund var dock väldigt lik koncernens även om vissa delar behövde komma på plats. Ledningssystemet i sig har vi haft på plats ett bra tag, men certifikaten i sig underlättar för oss när det kommer till kundkrav och bevis. Nu kan vi äntligen visa upp våra certifikat, säger en glad och stolt Susanne Gustavsson KMA-ansvarig för Rehn Bygger. 

Stort tack till våra medarbetare på Rehn Bygger för gediget arbete med implementeringen av ett nytt KMA-ledningssystem som resulterade i att vi nu är redo för certifikat enligt ISO-standard 9001 (kvalitet), 14001 (miljö) och 45001 (arbetsmiljö). Och stort tack till våra medarbetare på Byggmästar’n i Skåne som skötte sig utmärkt och såg till att vi fortsatt får behålla våra ISO-standarder, utan ert engagemang hade det inte varit möjligt!  

SENASTE INLÄGGET

2024-04-19

För att säkerställa en kontinuerlig utveckling ...

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...