Tillbaka

ÄNTLIGEN – Nu har vi en automatisk kontroll av våra UE-kedjor!

För drygt ett år sedan tog vi ett beslut i vårt företag kring våra inköp av underentreprenörer och eventuella bemanningsföretag. Vi ställer sedan dess fyra bolagskrav på dem. De ska vara registrerade för mervärdesskatt och som arbetsgivare och vara godkända för F-skatt. Dessutom ska de ha ett fast driftställe i Sverige, vilket även utländska företag kan ha. Syftet är inte att exkludera utländska seriösa företag, utan att exkludera alla bolag, oavsett varifrån de kommer, som inte lever upp till dessa enkla men viktiga krav. Kraven gör att vi vet att de svenska myndigheterna, och särskilt Skatteverket, har dem registrerade och därmed vet att de finns och kan kontrollera dem bättre.

Dessutom ställer vi tuffa krav på att aktörerna vi gör affärer med i sin tur inte får anlita underentreprenörer eller bemanningsföretag, såvida de inte lever upp till samma krav, och att vi har godkänt dem. För att underlätta kontrollen av detta är det viktigt att få till en automatisering, vilket vi nu äntligen har fått. Sedan länge har vi, tack vare ID06-infrastrukturen med ID06-kort och ID06-relaterade verktyg, kunnat få våra projekts UE-kedjor uppdaterade i realtid. En stor hjälp i det arbetet bottnar i Fieldlys programvara och mjukvara, tillsammans med Entrals tavlor för in- och utcheckningar på byggarbetsplatserna med hjälp av ID06-korten och ID06 infrastruktur. Vi har genom ett gott samarbete med Fieldly och Entral lyckats få fram en bra samverkan och integration!

Parallellt har Fieldly utvecklat så att vi i vår UE-databas i Fieldly kan koppla på bevakningstjänster som helt automatiserat stämmer av och visar med ikoner huruvida aktörerna lever upp till de tre bolagskraven som kräver registrering hos Skatteverket gällande F-skatt, moms och som arbetsgivare. Sedan tidigare har vi såklart koll på organisationsnummer som ger vägledning i fast driftställe. Vi har kopplat på bevakningstjänsten från Creditsafe, som kommunicerar in datan direkt in i UE-databasen. Ifall det dessutom finns en förändring hos ett bolag, som Creditsafe vill signalera, kommer det upp ett rött utropstecken. Det kan t ex avse att ett bolag inte lämnat in sin Årsredovisning i rätt tid, bytt styrelse eller dylikt.

Detta underlättar avsevärt vårt arbete i att verka för en sund konkurrens i byggbranschen. Nu kan vi i realtid se status på respektive underentreprenör. Byggarbetsplatserna är väldigt komplexa och har många aktörer med olika kompetenser, och för att klara av att sköta uppföljningen av vilka aktörer som är på våra byggarbetsplatser, har vi nu alltså äntligen fått till en digitaliserad automatiserad kontroll. Detta tackar vi Fieldly, Entral och ID06 för!

Tack vare Fieldlys portals UE-databas kan vi idag per automatik få in aktörer som checkar in på våra byggarbetsplatser via Entrals tavlor för personalliggare. Via Fieldlys UE-databas kan vi också tack vare kopplingen till Creditsafes bevakningstjänst följa aktörerna i realtid. Allt detta tack vare ID06 infrastruktur och ID06-kort. Nu ska vi köra på ett tag för att sedan hitta ytterligare finesser.

SENASTE INLÄGGET

2023-11-30

Vi är mycket tacksamma ...

2023-11-24

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar ...

2023-11-22

Vårt samhälle har många olika utmaningar ...