Tillbaka

I måndags genomförde vi utbildningen för de som ska agera handläggare BAS-P (byggarbetsmiljösamordnare Projektering/Planering) och igår genomförde vi utbildningen för de som ska agera handläggare BAS-U (Byggarbetsmiljösamordnare Utförandeskedet). Så här i Corona-tider utmanade vi oss genom att köra utbildningarna digitalt! Det är helt klart något vi tar med oss framåt, att genomföra fler utbildningsinsatser digitalt. Vi gick traditionellt igenom en massa bilder, men stannade också upp för samtal och uppgifter. Ibland tog vi också en digital paus för kaffe och lunch.

Sedan 2009, då kravet dök upp, har vi på Byggmästar’n i Skåne utbildat våra medarbetare till att agera handläggare för samordningen, och egentligen långt innan dess för byggarbetsmiljösamordningen ute på byggena. Gällande utbildningen för BAS-P är den särskilt riktad till tjänstemän som medverkar i och ska samordna projekteringen.  Som BAS-P ska vi säkerställa att arbetsmiljöaspekterna beaktas och hanteras, för att både brukare och byggare ska få så bra förutsättningar som möjligt till en god och säker arbetsmiljö. Som BAS-U ska vi istället samordna själva produktionen, sett ur ett arbetsmiljöperspektiv. BAS handlar inte om det specifika arbetsgivaransvaret utan om samordning och uppföljning. Vi utbildar både tjänstemän och hantverkare till att agera handläggare för denna samordning. Att vi inkluderar hantverkarna beror på att denna samordning är viktig även på byggservice, på små avrop, och då känns det både mer direkt och smartare att låta utbildande hantverkare vara delaktiga i denna samordning, särskilt gällande skyddsronder och gemensamma skyddsanordningar, samt kollen på kemikaliehanteringen.

Syftet med utbildningarna är en fördjupning av vad det innebär att vara handläggare för BAS-P och/eller BAS-U. Under passen gavs verktyg för samordning, såsom viktiga mötespunkter på projekterings- och samordningsmöten, som checklistorna för miljö- och skyddsronder samt specifika fallskyddsronder, som i hur man agerar när en aktörs medarbetare inte tillämpar våra gemensamma skydds- och ordningsregler i Arbetsmiljöplanen, till vikten av att ta emot lifttillstånd från våra underentreprenörer, kolla ställningsplaner med mera.

Många tycks tro att det räcker med den på marknaden så kallade BAS-P/BAS-U utbildningen för att kunna agera handläggare, men det är helt fel. Vårt tips till Er som ska ge oss byggare uppdrag som BAS-P och/eller BAS-U att våra tänkta handläggare har en tillräcklig utbildning och erfarenhet för det specifika uppdraget. Nöj Er inte med att stämma av ifall man har gått BAS-P/BAS-U-dagen. Betydligt fler kompletterande och underliggande utbildningsinsatser krävs, som vi också säkerställer. Till exempel ställningsbyggande, säkra lyft, lifthantering, brandfarliga arbeten, ledarskap, tidplanering, mötesteknik, nödlägesberedskap, första hjälpen/HLR, ergonomi och asbestgrund. Utöver detta stora breda utbildningspaket krävs också en erfarenhet av projektledning och/eller produktion. Innan vi delegerar handläggarskap till medarbetare ser vi till att de har en tillräcklig utbildningsplattform och en tillräcklig erfarenhet, och intygar detta i CV eller i kompetensförteckningen.

Utbildningarna i veckan hölls av vår VD, Carin Stoeckmann, som har sin grund inom just arbetsmiljöfrågorna, som hon aktivt arbetat med sedan början 1990-talet. Nuförtiden är hon inte alltid föreläsare, men i dessa Coronatider, har resandet minskat betydligt för hennes del, och då ville hon åter kliva in som utbildare.

– Rollen som BAS-P och BAS-U finns i alla byggprojekt, oavsett storlek. För oss på Byggmästar’n i Skåne är det viktigt att vi förstår dessa roller och får verktyg för att samordna på bästa sätt, för att skapa engagemang i projekten, för säkra, smarta och trivsamma byggarbetsplatser, med rätt fokus redan i projekteringen och sedan under hela produktionen. Eftersom vi tycker att arbetsmiljö är väldigt viktigt lägger vi stort fokus på att våra medarbetare får ta del av detta så vi kan skapa och ha säkra och trygga arbetsplatser, med trygga och tydliga samordnare, säger Carin Stoeckmann, VD.

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...