Tillbaka

Idag genomförde vi första omgången av vår “nya” BAS-P-utbildningsdag 

BAS, vad betyder det? BAS står för byggarbetsmiljösamordning, och finns i två skeden. P står för projekteringsskedet. När man sedan går igång med en produktion pratar man istället om BAS-U. För att kunna agera handläggare inom BAS-P och/eller BAS-U krävs att man har en tillräcklig kompetens för det, genom kunskaper och erfarenheter. Som handläggare behöver man gå flera olika utbildningar anser vi, till exempel Startkurs arbetsmiljö, BAS-U, Ställningar, Säkra lyft, Brandfarliga arbeten, tidplanering, ledarskap, installationssamordning, nödlägesträning mm, utöver dagens utbildning. Merparten av alla deltagare idag är redan handläggare, även om vi har med några som ännu inte är helt redo för den typen av uppdrag utan håller som bäst på att utbildas och bygga upp erfarenhet.

Syftet med dagens utbildning är framför allt att fräscha upp medarbetare som agerat handläggare i många år, på den nya föreskriftens innehåll. Föreskriften heter 2023:3 Projektering och byggarbets-miljösamordning. Förutom att paketeringen i sig är ny, förtydligar och stärker föreskriften vikten av alla aktörers insats för en säker byggarbetsmiljö och en god arbetsmiljö för brukare och för dem som ska underhålla fastigheten framåt. En viktig aktör är just den som byggarbetsmiljösamordnar i projekteringsskedet, där byggherrar och projektörer ska medverka och bidra, och samordnas av BAS-P och dess utsedda handläggare. BAS-P ska helt enkelt säkerställa uppgifter och förutsättningar som byggherren och projektörerna behöver lösa.

Fokus under dagen låg på att gå igenom vad föreskriften lyfter kring byggherren och dess eventuella ställföreträdare, projektörer och såklart på rollen som BAS-P. Vi resonerade kring hur samordningen kan gå till rent praktiskt, och kopplade till detta på våra egna rutiner, mallar, checklistor mm. Fokus låg också på resonemang kring vikten av att lägga grunden för en säker produktion och vara med och påverka förutsättningarna för det i detta skede och få projektörerna att ta med det i beaktande.

Bland annat ska vi i detta skede fundera över valda konstruktioner och tillfälliga konstruktioner, och i hur dessa ska hanteras från leverans till bygget till dess de är färdigbyggda. Vi ska ta reda på om byggnader som ska rivas, delvis rivas och byggas om, har tillräcklig stabilitet och ta reda på vilka kemikalier och farliga ämnen som finns där, med erforderliga miljöinventeringar med mera.

Vilka förutsättningar finns det för ställningarna, gällande markens beskaffenhet och fasaderna där ställningarna ska förankras? Även det behöver beaktas i detta skede för att skapa lösningar som fungerar.

Vi ska få alla att bidra med riskanalyser, och förslag till lösningar och åtgärder och därmed få alla projektörer att medverka och samverka. Utifrån det ska vi sedan ställa oss frågan om tidplanen är realistisk och väl tilltagen. Som BAS-P ska vi vara den aktör som pushar alla i projekteringsteamet att fundera över arbetsmiljön och skapa så bra förutsättningar vi kan. Vi ska leda det arbete, ihop med byggherren. Samtidigt som projekteringen växer fram ska även projektets Arbetsmiljöplan växa fram, vilket handläggare BAS-P ska ombesörja. Avslutningsvis ska BAS-P ordna med ett överlämnande till BAS-U, och även säkerställa rätt dokumentation i slutskedet av projektet.

Att deltagarna idag fick gå en “hel” BAS-P-utbildning trots att de redan är handläggare och har varit det ett bra tag ansåg vi vara viktigt, dels för att fräscha upp sig inom området, dels för att det trots allt finns en del nyheter och att vi har utvecklat vårt ledningssystem över tid. Vi ville också passa på att lyfta vikten av vår egen insats i att vara med och skapa en arbetsmiljökultur under projekteringsprocessen för att bidra till en säker produktion. Vi vill helt enkelt ta tillfället i akt att lyfta oss ännu mer i en väldigt betydande insats under projekteringen.

– Det var en mycket trevlig utbildningsdag med kollegorna! Det är viktig att vi håller oss uppdaterade som BAS-P, för att säkerställa både säkerheten och effektiviteten i våra byggprojekt, berättar Magnus Nilsson, avdelningschef för Malmö Byggservice. 

– Det är nyttigt och bra med utbildning i nya lagar och förordningar! Det är ju faktiskt något vi ska förhålla oss till, så vi måste ha kunskapen i det, berättar Jim Thurell, platschef på Malmö entreprenad.  

– Det är viktigt att vi håller oss uppdaterade när nya lagar och förordningar kommer, och generellt alla förändringar i branschen. Även att vi förbereder oss i god tid, säger Dennis Olander, personalchef. 

Arbetsmiljö och säkerhet är viktigt, och den här dagens pass syftar till att skapa ännu bättre förutsättningar redan under projekteringen! Vi tackar för en trevlig och lärorik dag tillsammans!  

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...