Tillbaka

Vårt företag växer och under de senaste månaderna har vi anställt en del nya medarbetare. Det är viktigt för oss på Byggmästar’n i Skåne att alla våra medarbetare har samma verktyg för att samordna våra byggarbetsplatser på bästa sätt för att skapa engagemang i projekten. Vi lägger stor prioritering på att våra byggarbetsplatser ska vara säkra, smarta och trivsamma, därför spenderades den här fredagen återigen med att köra en digital BAS-U-utbildning via TEAMS för våra nya medarbetare som ska agera handläggare inom BAS-U (Byggarbetsmiljösamordnare Utförandeskedet). Oavsett om man som medarbetare redan i andra företag agerat som handläggare och har tillräcklig utbildning och erfarenhet, är vår BAS-U-utbildning viktig för att kunna verka i enlighet med våra rutiner i vårt ledningssystem gällande arbetsmiljön, så den här genomgången är helt enkelt obligatorisk för alla medarbetare som ska verka i rollen som handläggare BAS-U och/eller BAS-P.

Vi gick traditionellt igenom en massa bilder med information om föreskriftskrav, våra regler med mera, men stannade också upp för samtal och uppgifter. Ibland tog vi också en digital paus för kaffe och lunch.

Sedan 2009, då kravet dök upp, har vi på Byggmästar’n i Skåne utbildat våra medarbetare till att agera handläggare för samordningen, och egentligen långt innan dess för arbetsmiljösamordningen ute på våra byggen.

Som BAS-U ska vi samordna själva produktionen, sett ur ett arbetsmiljöperspektiv. BAS handlar inte om det specifika arbetsgivaransvaret utan om samordning och uppföljning av alla aktörer på en byggarbetsplats, så att alla aktörer beaktar varandras risker och meddelar varandra om vad som behöver göras för att skapa säkra byggarbetsplatser. Vi utbildar både tjänstemän och hantverkare till att agera handläggare för denna samordning. Att vi inkluderar hantverkarna beror på att denna samordning är viktig även på byggservice, på små avrop, och då känns det både mer direkt och smartare att låta utbildande hantverkare vara delaktiga i denna samordning, särskilt gällande skyddsronder och gemensamma skyddsanordningar, samt kollen på kemikaliehanteringen.

Syftet med utbildningarna är en fördjupning av vad det innebär att vara handläggare för BAS-P och/eller BAS-U. Under passen gavs verktyg för samordning, såsom viktiga mötespunkter på projekterings- och samordningsmöten, som checklistorna för miljö- och skyddsronder samt specifika fallskyddsronder, som i hur man agerar när en aktörs medarbetare inte tillämpar våra gemensamma skydds- och ordningsregler i Arbetsmiljöplanen, till vikten av att ta emot lifttillstånd från våra underentreprenörer, kolla ställningsplaner med mera.

Många tycks tro att det räcker med den på marknaden så kallade BAS-P/BAS-U utbildningen för att kunna agera handläggare, men det är helt fel. Vårt tips till Er som ska ge oss byggare uppdrag som BAS-P och/eller BAS-U att våra tänkta handläggare har en tillräcklig utbildning och erfarenhet för det specifika uppdraget. Nöj Er inte med att stämma av ifall man har gått BAS-P/BAS-U-dagen. Betydligt fler kompletterande och underliggande utbildningsinsatser krävs, som vi också säkerställer. Till exempel ställningsbyggande, säkra lyft, lifthantering, brandfarliga arbeten, ledarskap, tidplanering, mötesteknik, nödlägesberedskap, första hjälpen/HLR, ergonomi och asbestgrund. Utöver detta stora breda utbildningspaket krävs också en erfarenhet av projektledning och/eller produktion. Innan vi delegerar handläggarskap till medarbetare ser vi till att de har en tillräcklig utbildningsplattform och en tillräcklig erfarenhet, och intygar detta i CV eller i kompetensförteckningen.

Utbildningen i veckan hölls av vår VD, Carin Stoeckmann, som har sin grund inom just arbetsmiljöfrågorna, som hon aktivt arbetat med sedan början 1990-talet. Nuförtiden är hon inte alltid föreläsare, men i dessa Coronatider, har resandet minskat betydligt för hennes del, och då ville hon åter kliva in som utbildare.

– Rollen som BAS-P och BAS-U finns i alla byggprojekt, oavsett storlek. För oss på Byggmästar’n i Skåne är det viktigt att vi förstår dessa roller och får verktyg för att samordna på bästa sätt, för att skapa engagemang i projekten, för säkra, smarta och trivsamma byggarbetsplatser, med rätt fokus redan i projekteringen och sedan under hela produktionen. Eftersom vi tycker att arbetsmiljö är väldigt viktigt lägger vi stort fokus på att våra medarbetare får ta del av detta så vi kan skapa och ha säkra och trygga arbetsplatser, med trygga och tydliga samordnare, säger Carin Stoeckmann, VD.

SENASTE INLÄGGET

2024-04-19

För att säkerställa en kontinuerlig utveckling ...

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...