Tillbaka

Ni har säkert redan hört talas om cementkrisen, men för säkerhets skull vill vi ändå blogga om det. Vi utgår från Byggföretagens information. De har tagit fram en särskild sida för just cementkrisen, som alla kan läsa vidare på, https://byggforetagen.se/cementkrisen/  Texten nedan kommer från Byggföretagen och är ej vår egen.

Den 6 juli 2021 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att avvisa Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. Tillverkningen i Slite står idag för cirka 75 procent av den cement som används i Sverige. Det betyder att Sverige i höst står inför ett omfattande byggstopp.

Cementbrist kan få stor påverkan på möjligheten att leverera cement och betong i pågående och planerade projekt. Det är ännu svårt att bedöma vilken påverkan en bristsituation kan få och exakt vilka konsekvenserna kan bli. När det gäller påverkan på enskilda affärsavtal är det inte möjligt att dra generella slutsatser och direkt applicera dem på enskilda affärsförhållanden. En bedömning hur den aktuella situationen ska hanteras måste göras i varje enskilt fall. Det allra bästa är givetvis om parterna kan ha en öppen dialog. På det sättet kan parterna gemensamt enas om vad som är lämpligt och möjligt i aktuellt projekt med hänsyn tagen till rådande läge.

– Slitecementen står för en så stor andel av det som används i produktionen av bygg- och anläggningsbranschen. Det finns inga rimliga alternativ till den idag, säger Malin Löfsjögård VD Svensk Betong.

Tillverkningen i Slite står idag för cirka 75 procent av den cement som används i Sverige. Nuvarande brytningstillstånd löper ut den 31 oktober 2021. Redan i november månad tar cementlagret i Slite slut. Det är inte möjligt att lösa den akuta cementbristen med import i de volymer som behövs beroende på tillgång hos andra leverantörer, logistiksystem och tekniskt kravställande. Omställning till att helt ersätta cementproduktionen från Slite med import kan ta upp till flera år att få på plats.

Byggbranschens andel av BNP är ca 11 procent. Branschen bidrar med nästan 40 miljarder kronor skatteintäkter till vård, skola och omsorg. Byggstoppet riskerar därmed att tränga undan hela BNP-tillväxten 2022.

Vi på Byggmästar´n i Skåne kommer att drabbas av ovanstående, likaså våra kunder och deras slutkunder. På vilket sätt vi kommer att drabbas vet vi inte riktigt än, då detta besked nådde oss under semestertid och att våra leverantörer och UE ännu inte gett oss besked om konsekvenserna för dem. Vi kommer att göra en projektunik bedömning för varje projekt och föra en dialog med respektive kund.

Det som känns oerhört tris med denna kris, förutom att den kommer få konsekvenser kring sysselsättning, leveranstider, prisökningar med mera, är att den också får stora konsekvenser för miljön, då det hade varit betydligt bättre för de 17 globala målen, särskilt målen kring klimatomställning, hållbar produktion och hållbara städer, då Cementa har stora planer för en klimatneutral fabrik och tillverkning och att vi istället kommer att behöva importera cement, långt från Sverige och kanske från tveksam miljöhantering i fabrikerna importen ska ske ifrån.  Detta stopp går helt enkelt stick i stäv med Agenda 2030 och de 17 globala målen.

SENASTE INLÄGGET

2023-11-30

Vi är mycket tacksamma ...

2023-11-24

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar ...

2023-11-22

Vårt samhälle har många olika utmaningar ...