Tillbaka

ChatGPT: därför engagerar människor sig mindre för miljön

Varje år skapar Google en trendrapport som sammanfattar vad människor världen över har sökt på under året. Kategorierna är allt från nyheter och händelser till underhållning, men även en hel del ”hur” och ”vad”-frågor som intresserar människan. I trendrapporten för 2022 konstaterar Google att det svenskarna har sökt på mycket under 2022 är, till exempel vad elen och bensinen kostar, vad som händer i Ukraina, samt vad NATO är för något. Trots att vi idag står inför stora miljöutmaningar som klimatförändringar, brist på biologisk mångfald samt mikroplaster och farliga kemikalier, saknas dessa bland sökningarna som genomförs på daglig basis, och snuddar man vid något av dessa ämnen är det bara i relation till hur dessa påverkar den egna ekonomin, så som ”varför är elen så dyr?”. Detta ointresse för miljöproblemen är obegriplig speciellt när den negativa klimatpåverkan gör sig alltmer påmind i extremväder och temperaturökningar.

ChatGPT är en chatbot-modell utvecklad av OpenAI som är ett ideellt forskningsbolag som inriktar sig på artificiell intelligens (AI). Chatbot-modellen bygger på en transformer-teknik och är tränad på en stor mängd chatdata, vilket gör att den kan generera meningsfulla svar på frågor och följa samtal på ett mänskligt liknande sätt. Supermiljöbloggen, SMB, har tagit hjälp av ChatGPT för att försöka lista ut svaret på varför vi människor har ett sådant ointresse för en av vår tids största utmaningar. Och, tro det eller ej, men chatboten har svarat att det finns ett flertal olika möjliga orsaker till det.

Chatboten menar att bland annat brist på medvetenhet hos många människor kring miljöfrågor är anledningen till att man inte bryr sig om dem eller hur de påverkar vår planet. En annan anledning är ett ointresse för frågan som gör att den inte prioriteras på daglig basis.  Ytterligare en aspekt är den totala motsatsen, att intresset för miljöfrågorna är stort, men med tanke på att det finns så många miljöfrågor blir det för överväldigande och då väljer man att inte ta tag i problemet, vilket påverkar engagemanget i frågan som i sin tur leder till brist på åtgärder. Chatboten lyfter även misstro som en anledning till ointresset för miljöfrågorna, och syftar då till att vissa människor inte tror att miljöproblemen vi står inför orsakas av mänsklig aktivitet. Det finns till och med de som hävdar att miljöproblemen inte ens är verkliga. Ytterligare aspekter är bland annat tid- och resursbrist. Människan idag är så upptagen med sitt eget liv att man inte har möjlighet att engagera sig i miljöfrågorna, och har de det kan de även undvika att engagera sig på grund av politiska faktorer, då dessa frågor ofta politiserar åt extrema håll. Chatboten avslutar sitt resonemang med följande ”Sammantaget finns det många faktorer som kan bidra till ett bristande engagemang i miljöfrågor. Det är viktigt för människor att vara medvetna om dessa frågor och att vidta åtgärder för att ta itu med dem för att skydda vår planet och bevara den för framtida generationer.”

Huruvida man kan ta chatbotens resonemang och slutsatser på allvar kan vi inte uttala oss om, men det är ändå värt att lyfta vad Googles statistik visar.  Det är intressant att artificiell intelligens kan se att det är viktigt med miljön och att chatboten uppmanar oss att skydda vår planet. Denna insikt finns givetvis hos oss människor med, men vi har inte kraften att ta tag i det och bryta ned det i mindre beståndsdelar. Vad innebär mitt konsumtionsbeteende, mina resvanor, min elförbrukning och mina inköpsval för miljön? Kan jag påverka dem på olika sätt? Det kan vi, men precis som chatboten säger så blir ibland frågan för stor och skrämmande för oss att vi inte orkar stycka upp den i små mindre delar.

SENASTE INLÄGGET

2023-11-30

Vi är mycket tacksamma ...

2023-11-24

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar ...

2023-11-22

Vårt samhälle har många olika utmaningar ...